.
.

VIDEO: Thiêng liêng cổ Phật khất thực và truyền giới Bồ-tát


Sáng nay, 10-5, chư tôn đức giáo phẩm Giới sư nhị bộ Tăng Ni, ban Chức sự Đại giới đàn và 332 Tân Tỳ-kheo, Tân Tỳ-kheo-ni đã tái hiện hạnh trì bình khất thực của Đức Phật và Thánh chúng thời quá khứ. Từng bước chân an lạc, thảnh thơi đã nhẹ bước trong nắng sớm tại sân tiền sảnh Việt Nam Quốc Tự.

Mời quý Độc giả xem Video do nhóm PV Giác Ngộ TV thực hiện.

P.Đăng – H.Thế thực hiện