.
.

Điện Biên: Thắp nến hoa đăng kính mừng Đức Phật Thích Ca thành Đạo tại Chùa Linh Quang


Tối ngày 9/01/2021 (tức ngày 07/12), tại trụ sở GHPGVN tỉnh Điện Biên chùa Linh Quang đã diễn ra buổi lễ hoa đăng kính mừng kỷ niệm ngày đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo PL. 2564 – DL. 2022.

Chủ trì buổi lễ có Đại Đức.Thích Nhuận Thanh, UVTT BTS, Trưởng ban Hoằng Pháp GHPGVN cùng chư Tăng Ni, Phật tử và các bạn trẻ CLB Thanh Niên Sứ Giả Linh Quang tham dự buổi lễ.

Sau phần tụng kinh Chuyển pháp luân, Đại Đức. Thích Nhuận Thanh giảng ý nghĩa khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo. “Đức Phật thành đạo cũng phải trải qua vô lượng a tăng tỳ kiếp, tinh tấn tu tập, hành Bồ tát đạo, diệt trừ nội ma, ngoại chương. Vì vậy, trong quá trình tu tập, chúng ta nên tâm niệm một điều rằng: để đi đến con đường giác ngộ giải thoát, tiến đến quả vị Phật là một nhiệm vụ đối với mỗi con người chúng ta”.

Kết thúc buổi lễ, Chư Tăng Ni Phật tử cùng các trẻ CLB Thanh Niên Sứ Giả Linh Quang để hướng về khan đài sướng quay về ba ngôi Tam Bảo.

Dù đã trải qua hơn 2600 năm, nhưng ngày Phật thành đạo vẫn luôn luôn được những người con Phật ghi nhớ. Đây cũng là cơ hội để mọi người con Phật hướng về hình ảnh siêu thoát của đấng cha lành, của bậc xuất trần thượng sĩ, với những pháp âm vi diệu rưới mát những tâm hồn. Những lời dậy của Phật Thích Ca Mâu Ni vẫn luôn đọng lại trong trái tim của chúng sinh, nhân loại.

Thực hiện:  Ban TTTT Điện Biên