.
.

Truyền giới Bồ-tát cho hơn 600 giới tử


Sáng nay, 10-5, hơn 600 giới tử là các Tân Tỳ-kheo, Tân Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa-ma-na, Sa-di và Phật tử tại gia… đã vân tập về Việt Nam Quốc Tự cầu thọ giới Bồ-tát. Đại diện BTC Đại giới đàn đã cung thỉnh chư tôn đức giáo phẩm: HT.Thích Trí Quảng, HT.Thích Như Niệm, HT.Thích Minh Thông, HT.Thích Như Tín, HT.Thích Thiện Tánh, HT.Thích Thiện Đức… đăng đàn truyền giới Bồ-tát.

Lễ truyền giới diễn ra trong không khí trang nghiêm và thành kính của các giới tử. Các giới tử đã phát lời thệ nguyện đoạn trừ các việc ác, làm các việc lành và độ tất cả chúng sanh theo Tam tụ tịnh giới của bậc Bồ-tát. Chư Giới sư cũng thay vì chư Phật, chư Bồ-tát mà truyền các điều giới của Bồ-tát đến giới tử cầu giới.

Sau đây là những hình ảnh của lễ truyền giới Bồ-tát:

aaa1 (3).JPG
aaa1 (2).JPG
aaa1 (18).JPG
aaa1 (27).JPG
aaa1 (1).JPG
aaa1 (11).JPG
aaa1 (10).JPG
aaa1 (7).JPG
aaa.JPG
aaa1 (14).JPG
aaa1 (15).JPG
aaa1 (5).JPG
aaa1 (4).JPG
aaa1 (26).JPG
aaa1 (6).JPG
aaa1 (22).JPG
aaa1 (25).JPG
aaa1 (24).JPG
aaa1 (8).JPG
aaa1 (19).JPG
aaa1 (20).JPG
aaa1 (28).JPG
Tin: Pháp Đăng 
Ảnh: Bảo Toàn – Vũ Giảng