.
.

Trường TCPH tỉnh Bạc Liêu chiêu sinh khóa V


Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học tỉnh Bạc Liêu chiêu sinh đối với tất cả Tăng Ni thuộc GHPGVN có nhu cầu theo học lớp Cao đẳng Phật học, lớp Trung cấp Phật học khóa V và lớp luật Ni khóa II. 


Lớp Cao đẳng học trong 2 năm (2018 – 2020), lớp trung cấp học trong 3 năm (2018 – 2021), Tăng Ni sinh học nội trú (Tăng sinh nội trú tại Quán Âm Phật Đài, Khóm Bờ Tây, P.Nhà Mát, TP.Bạc Liêu, Bạc Liêu; Ni sinh tại chùa Giác Hoa, ấp Xóm Lớn, xã Châu Thới, H.Vĩnh Lợi, Bạc Liêu).

Lớp luật Ni học trong 3 năm (2018 – 2021), Ni sinh sẽ học nội trú tại chùa Bạch Liên, đường Ngô Quang Nhã, P.1, TP.Bạc Liêu, Bạc Liêu.

Tăng Ni nộp hồ sơ từ ngày thông báo đến ngày 10-9-2018, mọi chi tiết xin liên lạc ĐĐ.Thích Thiện Năng (ĐT: 0908117891), SC.TN Huệ Phương (ĐT: 0976630711), lớp luật Ni, liên hệ NS.TN Diệu Nghĩa (ĐT: 0919957798). Tăng Ni sinh có thể truy cập website: phatgiaobaclieu.com để tải hồ sơ.

Ph.V