.
.

Bình Dương: Video trực tiếp lễ khai mạc khóa bồi dưỡng Nghiệp vụ hành chính và kỹ năng xử lý thông tin khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nguyên


https://youtu.be/wzeNPmF3jqI

Thực hiện: Phật sự Online