.
.

Bắc Ninh: Tổ chức Đại giới đàn Viên Minh Kinh Bắc 1


Ngày 16-5 -2018 Tại chùa Đại Thành trụ sở BTS GHPGVN tỉnh Bắc Ninh đường Lê Phụng Hiểu – Phường Kinh Bắc – tỉnh Bắc Ninh,đã trọng thể tổ chức Đại giới đàn Viên Minh Kinh Bắc 1.


Quang lâm chứng minh, tham dự Đại giới đàn Viên Minh Kinh Bắc 1, có sự chứng minh của chư tôn giáo phẩm: HT.Thích Thanh Dũng – Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN làm Hòa thượng đàn đầu; HT. Thích Thanh Nhiễu Phó chủ tịch Thường trực GHPGVN làmYết ma A Xà Lê, HT. Thích Quảng Tùng phó chủ tịch HĐTS GHPGVN làm Giáo thọ A Xà Lê, chư tôn đức thượng tọa Tôn chứng: TT Thích Thanh Phụng, TT Thích Thanh Trung ,TT Thích Đức Thịện,TT Thích Thanh Dũng ,TT Thích Thanh Tuân, TT Thích Thiện Hạnh.


Chứng minh Đàn truyền giới Tỳ khiêu ni, Sa Di ni có Ni trưởng Thích Đàm Chúc ,NT. Thích Đàm Chính, NT. Thích Đàm Hiển cùng chư tôn đức Văn phòng GHPGVN tỉnh Bắc Nnh, BTS GHPGVN các quận huyện, cùng chư Tăng Ni nghiệp sư các giới tử.


Tại buổi lễ, HT.Thích Thanh Nhiễu – Phó Chủ tịch thường trực HĐTS, phát biểu khai mạc.khẳng định việc tổ chức giới đàn là Phật sự rất quan trọng của Giáo hội ,đó chính là hoằng dương Chánh pháp, đào tạo Tăng tài,trao truyền giới pháp cho Tăng Ni kế thừa mạng mạch Phật pháp ngày càng hưng thịnh trong tương lai.

 

Nhân dịp này Hòa thượng Thích Quảng Tùng động viên các giới tử phải tinh tấn hơn nữa, gìn giữ giới luật ,trau dồi giới đức thực hiện hạnh nguyện tự lợi và lợi tha . Phàm muốn ra bể khổ sông mê để bước lên bờ giác, muốn từ bỏ cuộc sống triền phọc tối tăm để đạt cảnh giới Niết bàn, người xuất gia phải nghiêm trì tịnh giới.
Giới chính là bước thang đầu của đạo quả Giác ngộ, là nền tảng của Thiền định trí tuệlaf ngọc anh lạc để trang nghiêm pháp thân, là phao nổi để đưa người qua biển khổ sinh tử, là kho tàng vô lượng công đức. Giới luật là thọ mạng của Phật pháp, ngày nào giưới luật còn được  tôn trọng và hành trì, Chính pháp mới tồn tại mãi được ở thế gian.
Đại giới đàn Viên Minh Kinh Bắc 1 có 63 giới tử Tăng Ni cầu thụ giới pháp trong đó có 18 Tỷ khiêu tăng ,11 Tỷ khiêu ni ,7 vị Sa di tăng, 27 vị Sa di ni.

Được biết sáng ngày 5 tháng 5 năm 2018, tại Chùa Đại Thành – Trụ sở GHPGVN tỉnh Bắc Ninh, Ban trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức kỳ thi khảo hạch Đại giới đàn Viên Minh Kinh Bắc I.
Kỳ khảo hạch Đại giới đàn Viên Minh Kinh Bắc I có 70 giới tử tham gia, trong đó có 20 tỷ khiêu, 12 tỷ khiêu Ni, 10 Sa Di và 27 Sa Di Ni.

Trước khi giới tử bước vào thi viết, Thượng toạ Thích Thanh Trung, Phó Trưởng Ban thường trực GHPGVN tỉnh Bắc Ninh, Trưởng ban Tổ chức đã quang lâm chứng minh và có vài lời huấn thị đến các giới tử.
Thượng toạ cho biết: sau 5 năm GHPGVN tỉnh Bắc Ninh mới tổ chức giới đàn, Đại giới đàn năm nay có tên Viên Minh Kinh Bắc I nhằm tưởng nhớ Cố Đại Lão Hoà Thượng Thích Thanh Sam – Đạo Hiệu Viên Minh, Đệ Nhất Phó Pháp Chủ GHPGVN, một bậc Tùng Lâm Thạch Trụ cùa GHPGVN và người có công lao rất lớn trong việc thành lập GHPGVN tỉnh Bắc Ninh.
“Tôi mong các giới tử Tăng Ni cố gắng, dùng trí tuệ làm bài thi, vượt qua kỳ khảo hạch để đủ điều kiện được truyền giới pháp của Đức Phật, tiếp nối sự nghiệp hoằng truyền mạng mạch Phật pháp của thầy tổ… ”, thượng toạ nhắn nhủ.

Xin giới thiệu một số hình ảnh Đại giới đàn

Đại đức Thích Thanh Sơn nhắc nhở các giới tử chuẩn bị vào tác bạch

af4adb81eb70052e5c61

c3640e2b3edad08489cb

Các nghiệp sư đảnh lễ chư tôn đức

Giới đàn Ni đảnh lễ Chư tôn đức giới đàn Tăng

Đại đức Thích Tâm Phúc dẫn lễ

Giới tử Tỳ khưu ni, sa di ni đảnh lễ

4232572961d88f86d6c9

38e0a54d8cbc62e23bad243cbbbc8b4d65133c5c1c8fb30b84fa6aa433eb

a93eb8618e9060ce398136426e0b58fab6a4efeb

Phúc Thịnh – Thiện Tâm