.
.

Hòa thượng Chủ tịch gửi Thông điệp chúc mừng Đại lễ Phật đản LHQ 2018


Thay mặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự đã có Thông điệp gởi đến Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc lần thứ XV – 2018 được tổ chức tại Bangkok – Vương quốc Thái Lan. Ban Biên tập trân trọng giới thiệu toàn văn Thông điệp quan trọng này.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
_______________________
 
THÔNG ĐIỆP
Chúc mừng Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc lần thứ XV (2018)
Tại Bangkok – Vương Quốc Thái Lan
Lễ Tam hợp (Vesak) là ngày lễ quan trọng nhất đối với tất cả những người con Phật trên hành tinh nầy. Đại lễ diễn ra vào ngày trăng tròn tháng Vesak, đã được Hội nghị Liên Hữu Phật giáo Thế giới ấn định năm 1950 tại Com-lom-bo, Tích Lan, và ngày 15/12/1999 Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã thông qua Nghị quyết công nhận ngày Vesak là lễ hội Văn hóa Tôn giáo Thế giới.
Đại lễ Vesak Chào mừng 03 sự kiện quan trọng của Đức Phật cũng như Phật giáo Thế giới: Đức Phật Đản sanh, Thành đạo, Nhập Niết bàn.
Năm nay, lại một lần nữa, ngày Đại lễ Vesak lần thứ XV được tổ chức tại Bangkok, Vương Quốc Thái Lan, do Ủy ban Quốc tế tổ chức Lễ Vesak (ICDV) và Trường Đại học Maha Chulalongkorn tổ chức, để chúc mừng Quốc vương Vương quốc Thái Lan vừa đăng quang và Tăng thống Phật giáo Thái Lan đã được Giáo hội Tăng già Vương quốc Thái Lan suy tôn.
Đây là một cơ hội thuận lợi nhất để tất cả chúng ta, những nhà lãnh đạo Phật giáo Thế giới và khu vực cùng hằng trăm triệu Tăng Ni, Phật tử thể hiện lòng tôn kính đối với Đức Phật trong ngày Đại Lễ Tam hợp hằng năm.
Bằng tinh thần đoàn kết, hòa hợp và phát triển Phật giáo, vượt qua những rào cản về truyền thống Hệ phái, Trường phái Phật giáo trong thời đại hòa bình, thịnh vượng và phát triển, nhân cơ hội này, chúng ta cùng cầu nguyện cho hòa bình thế giới, ngăn chận những sự xung đột sắc tộc, khủng bố thế giới đã và đang diễn ra, góp phần xoa dịu khổ đau cho những nạn nhân phải gánh chịu, mang lại sự ổn định và hạnh phúc trên hành tinh nầy.
Chúng ta nỗ lực phát huy Thông điệp về Từ bi, Trí tuệ, Hòa bình của Đức Phật trở thành hiện thực trong cộng đồng xã hội và sự dấn thân phục vụ nhân loại không biết mệt mõi, góp phần xoá đói, giảm nghèo, bảo tồn văn hóa nhân loại, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu làm giảm nhiệt độ hâm nóng quả đất, sự cạn kiệt tài nguyên, hưởng ứng một giờ trái đất mà Liên Hiệp Quốc đã đề ra. Tất cả những vấn đề trên, sẽ được Quý đại biểu cùng quan tâm chia sẻ và thực hiện theo tinh thần giáo lý Đạo Phật.
Nhân dịp Đại lễ Vesak – 2018, Tôi kính lời chúc mừng Đức Vua Vương Quốc Thái Lan, Ngài Tăng thống Phật giáo Vương Quốc Thái Lan, Hòa thượng Chủ tịch ICDV cùng toàn thể Đại biểu tham dự Đại lễ Vesak, an lạc trong hào quang Từ bi, Trí tuệ, Hòa bình của Đức Phật.
Chúc Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2018 thành tựu viên mãn.
Nguyện cầu Tam bảo gia hộ cho tất cả quý vị.

Kính
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN
———————————————————————-

VIETNAM BUDDHIST SANGHA
EXECUTIVE COUNCIL
 
MESSAGE
Congratulations to the 15th United Nations Day of Vesak (2018)
In Bangkok – Kingdom of Thailand
Vesak is the most significant day for all Buddhists on this planet. The ceremony, takes place on the full moon day of Vesak, was formalized at the first conference of the World Fellowship of Buddhists held in Colombia, Sri Lanka in 1950 and the United Nations General Assembly, on December 15, 1999, adopted the draft resolution for the International Recognition of the Day of Vesak.
Vesak celebrates three important events of Buddha’s life: birth, enlightenment, and passing away.
This year, once again, the 15th Vesak celebrations are celebrated in Bangkok, Thailand, organized by the International Council for the Day of Vesak (ICDV) and Maha Chulalongkorn University, to congratulate the coronation  of Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun, the King of Kingdom of Thailand, and appointment of the Supreme Patriarch of Thai Buddhism.
This is the most favorable opportunity for all of us, the leaders of World Buddhism and the region, together with hundreds of millions of Monks and Nuns, lay Buddhists paying homage to Buddha during the annual day of Vesak.
With the spirit of solidarity, harmony and development of Buddhism, overcome the barriers of the traditions, the schools of Buddhism in the era of peace, prosperity and development. On this occasion, we pray together for world peace, to prevent ethnic conflicts, world terrorism has and is taking place, contributing to alleviating suffering for the victims, bring stability and happiness to this planet.
With our best efforts, the message of compassion, wisdom, peace of the Buddha will be spread worldwide. We also engage in serving human, contributing to hunger eradication, poverty reduction, cultural preservation, environmental protection and climate change adaptation reducing warming temperatures, resource depletion, response to an Earth Hour campaign that the Union National has set. All of the above issues will be of interest to you, sharing and practicing with the Buddhist spirituality.
Taking the advantage of this opportunity, Vesak celebrations – 2018, I would like to extend cordial congratulations to the King of Kingdom of Thailand, the Supreme Patriarch of Thai Buddhism, the President of ICDV and all delegates attending the Vesak celebration. May Buddha bless you keep you in his light of compassion, wisdom and peace.
Wishing best for the great anniversary of the Day of Vesak – 2018.

May the Triple Gem bless you all
Standing Executive Council
Vietnam Buddhist Sangha
Chairman
The Most Ven. Thích Thiện Nhơn