.
.

VIDEO: Tổng Thư ký LHQ gửi thông điệp nhân Vesak 2018


 Tại trụ sở Liên Hiệp Quốc (New York, Hoa Kỳ), nhân đại lễ Vesak 2018 sẽ diễn ra tại Bangkok (Thái Lan), Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres đã có bài phát biểu, gửi thông điệp đến toàn thể cộng đồng Phật tử và không phải Phật tử trên toàn thế giới. Lời phát biểu đã nhấn mạnh thông điệp vượt thời gian về tâm từ bi của Đức Phật, giúp con người xóa bỏ hận thù, đến gần với nhau và xây dựng một thế giới hòa bình.
Giác Ngộ TV xin video toàn văn bài phát biểu, phụ đề của GN.

Giác Ngộ TV