.
.

Tây Tạng: Đón Người Hành Hương Ấn Độ


Một người hành hương Ấn Độ đang cầu nguyện tại bờ hồ Mapam Yumco – một địa điểm linh thiêng với cả Phật tử và tín đồ Hindu giáo nằm ở Hạt Ali, khu tự trị Tây Tạng, hôm 26/06/2018.

June-18-B26-H01

Năm nay, theo Yang Zhigang, phó giám đốc phòng ngoại vụ Trung Quốc tại thành phố Xigaze cho biết, họ hy vọng chương trình Nathu La Pass sẽ đón khoảng 500 người hành hương có tổ chức từ Ấn Độ – những người vượt khoảng 2.874 km để đến đây.

June-18-B26-H02

Những người hành hương Ấn Độ đi qua Núi Kangrinboque – một di tích linh thiêng với cả Phật tử và tín đồ Hindu giáo – với sự hỗ trợ của một đội vận chuyển bằng bò núi nằm ở Hạt Ali, khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc hôm 25/06/2018.

June-18-B26-H03

Những người hành hương Ấn Độ cầu nguyện bên bờ hồ Mapam Yumco.

June-18-B26-H04

Người hành hương Ấn Độ tắm ở hồ Mapam Yumco.

June-18-B26-H05

Những người Ấn Độ thực hiện chuyến hành hương đến Núi Kangrinboque hôm 26/06/2018.

June-18-B26-H06

Trong hình là những người hành hương Ấn Độ trên Núi Kangrinboque hôm 24/06/2018.

June-18-B26-H07

Những người hành hương Ấn Độ trên Núi Kangrinboque hôm 26/06/2018.

Dân Nguyễn (Dịch từ Xinhuanet)