.
.

Tường thuật phỏng vấn Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa


Sáng nay, người đứng đầu Phật giáo Kim Cương thừa Drukpa sẽ chia sẻ về mối nhân duyên với Việt Nam, sự phát triển của Truyền thừa Drukpa thế giới và quan điểm sống hạnh phúc…


 VNE