.
.

TPHCM : Cung Tống Kim Quan NT.Thích Nữ Trí Hải Nhập Bảo Tháp


Sáng nay, 21-5 (7-4 ÂL), tại tổ đình Từ Nghiêm (Bà Hạt, P.4, Q.10, TP.HCM) đã diễn ra lễ tưởng niệm và cung tống kim quan NT.Thích Nữ Trí Hải, nguyên Phó Phân ban Ni giới T.Ư, nguyên Phó ban Thường trực Phân ban Ni giới GHPGVN
TP.HCM, cố vấn Phân ban Ni giới GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Quản trị tổ đình Từ Nghiêm, viện chủ chùa Pháp Lạc (xã Hưng Long, H.Bình Chánh, TP.HCM) nhập tháp.

Cung tống kim quan NT.Thích nữ Trí Hải nhập tháp
Quang cảnh buổi lễ

Quang lâm chứng minh lễ tưởng niệm  HT.Thích Như Tín, Thành viên HĐCM; HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó BTS GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Thiện Đức, Phó BTS GHPGVN TP.HCM; cùng chư tôn đức BTS, các ban ngành Phật giáo TP.HCM, Q.10. Về phía chư Ni có NT.Thích Nữ Tịnh Nguyện, Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư; NT.Thích Nữ Như Châu, Trưởng phân ban Ni giới TP.HCM cùng chư tôn đức Ni Phân ban Ni giới T.Ư,TP.HCM, môn đồ hiếu quyến, Phật tử và đại diện chính quyền tham dự lễ.

Cung tống kim quan NT.Thích nữ Trí Hải nhập tháp
NT.Thích Nữ Như Châu cung tuyên tiểu sử
NT.Thích Nữ Trí Hải

Tại lễ tưởng niệm, NT.Thích Nữ Như Châu thay mặt chư tôn đức Ni đã cung tuyên tiểu sử cố Ni trưởng. Theo đó, Ni trưởng thế danh là Trần Thị Thân, sinh năm 1933 tại Vĩnh Tường, Vĩnh Phú nay là tỉnh Vĩnh Phúc trong một gia đình điền chủ nhiều đời thâm tín Phật pháp. Năm 1954, Ni trưởng theo gia đình vào Nam sinh sống.

Nhân dịp khánh thành chùa Phật học Xá Lợi (Q.3), Ni trưởng về nghe pháp, cúng dường và được tưới tẩm hạt Bồ-đề. Từ đó Ni trưởng nuôi chí nguyện xuất gia học đạo giải thoát. Năm 1961, Ni trưởng về chùa Từ Nghiêm diện kiến tôn sư xin xuất gia và được Sư bà viện chủ chùa Bảo An – Cần Thơ tiếp độ và ban pháp danh Trí Hải.

Cung tống kim quan NT.Thích nữ Trí Hải nhập tháp
Môn đồ hiếu quyến thành kính trước
kim quan cố Ni trưởng

Ở thời điểm này, Phật học Ni viện Từ Nghiêm khai giảng, Ni chúng ba miền về tu học. Ni trưởng cũng được tham gia khóa học, là một học Ni siêng năng tinh tấn tu hành công phu công quả. Trong thời buổi đời sống tu sĩ còn nhiều thiếu thốn, Ni trưởng phát tâm làm Trưởng phòng may hướng dẫn Ni chúng để làm kinh tế tự túc phụ với Sư trưởng và quý Sư bà nuôi chúng tu học.

Năm 1963, Ni trưởng được thọ giới Sa-di-ni. Năm 1965, thọ giới Thức-xoa-ma-na và 1968 thọ Tỳ-kheo-ni tại Đại giới đàn chùa Từ Nghiêm do NT.Thích Nữ Như Huệ làm đàn đầu Hòa thượng. Ni trưởng cũng phiên dịch những bộ kinh luật để lại cho hàng Ni chúng tu học như bộ: Tứ phần Tỳ-kheo-ni trích dịch thiết yếu, Luật tứ phần Tỳ-kheo-ni soạn yếu; Kinh Phạm Võng Bồ-tát tâm địa phẩm lược sớ, Kinh Phương quảng đại trang nghiêm, Kinh bổn khởi, Kiền độ thọ giới

Cung tống kim quan NT.Thích nữ Trí Hải nhập tháp
Di ảnh NT.Thích Nữ Trí Hải

Đến năm 1975, đất nước hoàn toàn thống nhất, Ni trưởng vẫn an trú nơi tổ đình chăm lo gìn giữ, tô bồi ngôi tổ đình chung của hàng Ni giới để làm nơi nương tựa cho chư Ni mỗi năm trở về đây sum họp giỗ tổ Kiều Đàm, cũng như các bậc tiền bối tổ sư, ôn lại quá trình tu tập hành đạo của quý ngài để sách tấn nhau trên đường hoằng hóa lợi sanh.

Hàng đệ tử xuất gia khoảng 50 vị và học trò của Ni trưởng hơn một trăm vị, đệ tử quy y cũng đông. Ni trưởng là bậc mô phạm trong chốn thiền môn cho nên được Giáo hội mời dự vào hàng giới sư trong các đại giới đàn TP và các tỉnh. Làm giáo thọ dạy luật cho các trú xứ An cư kiết hạ mỗi năm. Như Giác Ngộ đã đưa tin, thuận thế vô thường, sau thời gian lâm bệnh, vì tuổi cao sức yếu, Ni trưởng đã thu thần thị tịch vào lúc 9 giờ 15, ngày 17-5-2018 (3-4-Mậu Tuất).

Cung tống kim quan NT.Thích nữ Trí Hải nhập tháp
NT.Thích Nữ Như Như đọc điếu văn của
Phân ban Ni giới T.Ư

Tại buổi lễ, NT.Thích Nữ Như Như, Phó Phân ban Ni giới T.Ư, đã thay mặt chư tôn đức Ni đọc điếu văn của Phân ban Ni giới T.Ư. Điếu văn có đoạn: “Người đã đóng góp biết bao công lao trong việc gìn giữ, duy trì và trùng tu ngôi tổ đình Từ Nghiêm, vốn là Văn phòng của Ni giới qua nhiều thời kỳ thăng trầm lịch sử. Người tuy không đảm trách những sự vụ lớn lao nhưng luôn tùy hỷ, chân thành, gắn bó với Ni bộ Bắc tông ngày xưa cũng như Phân ban Ni giới hôm nay. Người luôn ấp ủ những hoài bão, đóng góp những ý kiến thiết thực để Ni đoàn ngày một hưng thạnh, xương minh. Ni trưởng một đời đạo hạnh chân tu, thật xứng danh bậc mô phạm chốn tòng lâm, là gương sáng cho bao thế hệ chư Ni hậu học”.

Cung tống kim quan NT.Thích nữ Trí Hải nhập tháp
NT.Thích Nữ Như Thảo đọc cảm tạ

Sau lễ tưởng niệm, HT.Thích Như Tín tuyên pháp ngữ, phất trần sái tịnh kim quan theo truyền thống thiền môn. Sau đó, kim quan được đưa về nhập bảo tháp tại chùa Pháp Lạc (xã Hưng Long, H.Bình Chánh, TP.HCM).

Cung tống kim quan NT.Thích nữ Trí Hải nhập tháp

Chư
tôn đức dâng hương tưởng niệm

Cung tống kim quan NT.Thích nữ Trí Hải nhập tháp
HT.Thích Như Tín thực hiện nghi
thức tuyên pháp ngữ, phất trần sái tịnh kim quan

Cung tống kim quan NT.Thích nữ Trí Hải nhập tháp
TT.Thích Lệ Trang, Trưởng ban Nghi lễ
GHPGVN TP.HCM cử hành lễ di quan

Cung tống kim quan NT.Thích nữ Trí Hải nhập tháp
Y-bát, lư hương, linh vị được môn đồ
hiếu quyến cung thỉnh tại lễ di quan

Cung tống kim quan NT.Thích nữ Trí Hải nhập tháp
Từ nay, nơi Từ Nghiêm tòng lâm vắng
bóng một vị thầy khả kính của môn đồ, Phật tử…

Cung tống kim quan NT.Thích nữ Trí Hải nhập tháp
Kim quan Ni trưởng từ từ đi qua con
đường Bà Hạt

                                                                                                                                                                            Như Danh