.
.

TP.HCM: Rằm tháng Giêng, Phật tử thành kính hướng Phật


Hàng năm, sau những ngày vui xuân đón Tết Nguyên đán, đến ngày rằm tháng Giêng, ngày rằm đầu tiên của năm mới, người dân ở khắp nơi đi lễ chùa để cầu nguyện được sức khỏe, bình yên và  hạnh phúc cho mình và người thân trong gia đình.


Trong những ngày này, tại các chùa trong TP.HCM, rất đông Phật tử đi chùa cầu nguyện, tụng kinh, nghe thuyết pháp – đã tạo nên hình ảnh thiêng liêng với những khoảnh khắc trầm lắng tâm tư khi chấp tay hay đảnh lễ Tam bảo nơi chánh điện.

Giác Ngộ trân trọng giới thiệu chùm ảnh đi chùa trong 2 ngày 14, 15 âm lịch tại một số chùa: chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Xá Lợi (Q.3); Việt Nam Quốc Tự (Q.10); chùa Phổ Quang, chùa Viên Giác (Q.Tân Bình).

1. Chùa Vĩnh Nghiêm:

Ram thang Gieng (1).jpg
Phật tử đảnh lễ Tam bảo tại chánh điện

Ram thang Gieng (2).jpg
Nguyện ngày an lành, đêm an lành

Ram thang Gieng (3).jpg
Đêm ngày sáu thời đều an lành

Ram thang Gieng (4).jpg
Tất cả các thời đều an lành

Ram thang Gieng (5).jpg
Xin nguyện Tam bảo thường gia hộ

Ram thang Gieng (6).jpg
Dâng hoa, dâng hương thành tâm cầu nguyện

Ram thang Gieng (7).jpg
Quang cảnh chùa Vĩnh Nghiêm sáng 15 âm lịch

2. Việt Nam Quốc Tự

Ram thang Gieng (8).jpg
HT.Thích Trí Quảng thuyết giảng

Ram thang Gieng (9).jpg

Ram thang Gieng (10).jpg
Đông đảo Phật tử dự buổi thuyết pháp do HT.Thích Trí Quảng đảm trách

3. Chùa Phổ Quang:

Ram thang Gieng (11).jpg
Thành kính

Ram thang Gieng (12).jpg
Dốc lòng hướng Phật

Ram thang Gieng (13).jpg
Cầu nguyện cho gia đình và người thân

Ram thang Gieng (14).jpg

Ram thang Gieng (15).jpg

Ram thang Gieng (16).jpg
Phật tử trì tụng kinh điển 

Ram thang Gieng (17).jpg
Phật tử ngồi chật kính chánh điện và ngoài sân đễ tụng kinh sám hối

Ram thang Gieng (18).jpg
Thắp hương cầu nguyện tại điện Bồ-tát Quan Âm

4. Chùa Viên Giác:

Ram thang Gieng (19).jpg

Ram thang Gieng (20).jpg

Ram thang Gieng (21).jpg
Phật tử đội sớ tụng kinh Dược Sư

Ram thang Gieng (22).jpg

Ram thang Gieng (23).jpg

Ram thang Gieng (24).jpg

Ram thang Gieng (25).jpg
Đàn tràng dân đăng cúng dường Phật Dược Sư

5. Chùa Xá Lợi:

Ram thang Gieng (26).jpg
Tụng kinh Dược Sư tại chánh điện

Ram thang Gieng (27).jpg

Ram thang Gieng (28).jpg
Mong cho thế giới hòa bình, gia đình được bình an

Ram thang Gieng (29).jpg

Ram thang Gieng (30).jpg

Ram thang Gieng (31).jpg
Lễ bái và cầu nguyện nơi tôn tượng Đức Quán Thế Âm

Bảo Toàn thực hiện