.
.

Thành lập Ban biên tập Phật sự Miền Tây


Chủ tọa phiên họp HT. Thích Minh Thiện UV. HĐTS, Trưởng Ban trị sự GHPGVN Tỉnh Long An, TT. Thích Minh Nhẫn, UV.HĐTS, Phó thường trực BTS.GHPGVN Tỉnh Kiên Giang; Chư tôn Đức Ban trị sự GHPGVN các tỉnh Thành tham dự.


Trang Thông tin Truyền thông Phật sự miền Tây: được hiểu là một tài nguyên, sản phẩm chung của Phật giáo Miền Tây.

thumbnail_FullSizeRender

Phiên họp được tổ chức tại chùa Thiên Châu (tỉnh Long An) vào ngày 30/01/2017. Chư tôn Đức chủ tọa đã đưa ra đề án thành lập Ban biên tập, thỉnh cố vấn là Chư tôn Đức UV.HĐTS, lãnh đạo thường trực Ban trị sự GHPGVN 13 tỉnh Miền tây, Trưởng Ban Thông tin truyền Thông Phật giáo 13 tỉnh và 01 vị thuộc Nam tông Khơ-me là Phó Ban biên tập.

Chư tôn Đức đưa ý kiến thảo luận về thành lập Ban biên tập trang Phật sự miền Tây, đưa đến thống nhất thỉnh HT. Thích Tấn Đạt, HT. Thích Minh Thiện, TT. Thích Minh Thành làm cố vấn; TT. Thích Minh Nhẫn trưởng Ban biên tập; thư ký Đại Đức Thích Pháp Trí (đơn vị Kiên Giang), văn phòng đặt tại chùa Phật Quang ( Kiên Giang).

Huệ Nghiêm