.
.

Tây Nguyên thiêng liêng hơn khi buôn làng vào mùa Phật Đản


Các bà, các bác, rồi các em thanh, thiếu niên phật tử trong buôn xếp hàng một, trang nghiêm chờ đến lượt tắm Tượng Phật. Khắp buôn làng âm vang câu hiệu niệm: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bầu không khí nghiêm tịnh bao trùm trong nắng ngời rạng rỡ.


Hàng trăm bà con phật tử đồng bào dân tộc thiểu số từ nhiều buôn, làng nô nức rước tôn tượng Đức Phật Đản Sinh rồi cùng hoan hỷ dự Lễ tắm tượng Phật nơi buôn Bàng, xã Đắk Liêng, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk.Tượng Phật Đản Sinh đã về buôn làng, chuẩn bị Lễ tắm Tượng Phật

Từ sáng sớm ngày 23/05/2018, bà con phật tử đồng bào dân tộc thiểu số đã trang nghiêm trang phục truyền thống, cồng, chiêng, cùng nhau diễu hành về chùa Quảng Trạch, thôn 3 Hòa Bình, xã Đắk Liêng, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk đợi thỉnh, rước tôn tượng Đức Phật Đản Sinh về buôn.

Phật Đản năm nay, lễ tắm Tượng Phật được tổ chức tại buôn Bàng. Bà con ai cũng vui mừng lắm. Niềm kính ngưỡng Phật, hoan hỉ khôn cùng khó bề dễ tả nơi mỗi người.

Sau thời quý Thầy Thích Nhuận Độ, trụ trì chùa Quảng Trạch dẫn chúng niệm Phật cầu gia hộ, bà con cung rước tượng Phật Đản Sinh về với buôn làng.

Lòng tôn kính Phật nơi bà con phật tử đồng bào dân tộc Tây Nguyên

Đoàn người hai hàng, hoan hỷ trang nghiêm từng bước cung rước tượng Phật về với buôn làng:

Nắng vàng khắp nẻo hân hoan
Đại ngàn thanh mát giò lành reo ca
Cùng mừng Đức Phật Thích Ca
Đản sinh thị hiện Ta Bà độ sinh…

Về đến buôn Bàng, cờ, phướn tung bay trong gió. Bà con đã chuẩn bị sẵn khán đài, bắc rạp ngoài trời để chuẩn bị lễ tắm Tượng Phật.


Cùng lắng nghe Thầy chia sẻ về ý nghĩa Phật Đản

Khi hội chúng đã ổn định, Thầy Nhuận Độ chia sẻ cùng bà con cơ bản ý nghĩa Phật Đản. Tiếp đó, thầy dẫn chúng đọc tụng Nghi thức Phật Đản, tụng chú Đại Bi rồi hoan hỉ cùng bà con thực hiện Lễ tắm Tượng Phật.


Trang nghiêm đọc nghi thức Phật Đản

Chuẩn bị Lễ tắm Tượng Phật

Các bà, các bác, rồi các em thanh, thiếu niên phật tử trong buôn xếp hàng một, trang nghiêm chờ đến lượt tắm Tượng Phật. Khắp buôn làng âm vang câu hiệu niệm: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bầu không khí nghiêm tịnh bao trùm trong nắng ngời rạng rỡ.


Hoan hỷ lễ tắm Tượng Phật

Lễ tắm Tượng Phật hoàn mãn. Ai cũng mừng vui lắm, hoan hỷ khôn tả xiết. Lành thay, quý hóa thay lòng tôn kính Phật nơi bà con đồng bào dân tộc thiểu số núi rừng Tây Nguyên.

Thường Nguyên
Nguồn: phatgiao.org.vn