.
.

Quảng Nam: Phật giáo thị xã Điện Bàn tổng kết Phật sự năm 2017


Sáng ngày 28/01/2018 (12/12/Đinh Dậu), BTS GHPGVN thị xã Điện Bàn đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2017 và đề ra phương hướng  hoạt động năm 2018, tại văn phòng BTS thị xã (chùa Pháp Hoa, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).


Chứng minh và tham dự hội nghị có HT.Thích Hạnh Chơn, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam, Chứng minh BTS PG thị xã Điện Bàn; ĐĐ.Thích Giải Quảng, Trưởng BTS PG thị xã cùng Chư tôn đức thành viên BTS, các ban ngành trực thuộc, Chư Tăng Ni trụ trì, phật tử các cơ sở chùa trong toàn thị xã.

Phát biểu khai mạc, ĐĐ.Thích Giải Quảng khẳng định Phật giáo thị xã Điện Bàn trong năm qua đã thành tựu nhiều công tác Phật sự, tuy nhiên vẫn còn những khó khăn trở ngại cần khắc phục trong năm đến.

Tại hội nghị, ĐĐ.Thích Thông Tuệ, Phó thư ký PG thị xã đã báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2017 và trình bày phương hướng hoạt động Phật sự năm 2018.

Theo đó, hiện nay trên địa bàn huyện có 39 cơ sở, trong đó 24 cơ sở đã có trụ trì, 6 cơ sở đã có Tăng, Ni về hướng dẫn Phật tử tu học và 9 cơ sở do Ban hộ tự điều hành Phật sự. Có 19 vị Tỳ-kheo, 40 vị Tỳ-kheo-ni, 8 vị Thức-xoa-ma-na, 2 vị Sa-di, 12 vị Sa-di-ni và 17 điệu chúng đang sinh hoạt tu học trên địa bàn thị xã. Hằng năm, chư Tăng tập trung an cư tại tổ đình Chúc Thánh (Tp.Hộ An) và chư Ni an cư tại chùa Sư nữ Châu Phong (thị xã Điện Bàn).

Trong năm 2017, Phật giáo thị xã Điện Bàn đã tổ chức thành công đại lễ kỳ siêu anh linh các Anh hùng liệt sĩ, đồng bào tử nạn, bậc tiền nhân có công với Tổ quốc tại nghĩa trang; Giới thiệu bổ nhiệm chư Tăng Ni có phẩm hạnh đảm nhận trụ trì các cơ sở.

Toàn thị xã có khoảng một vạn tín đồ, 18 đạo tràng tu bát quan trai, BTS thường xuyên cử Tăng Ni giảng sư về hướng dẫn giáo lý tại các đạo tràng; Tổ chức 4 khóa tu dành cho Phật tử là thành viên Ban hộ tự, Ban hộ trì Tam bảo và Phật tử thọ giới thập thiện, bồ tát tham gia tu học; ngành GĐPT có 15 đơn vị sinh hoạt ổn định.

Đối với công tác từ thiện, năm qua BTS PG thị xã đã trao tặng 3 nhà tình thương, tặng quà, cứu trợ lũ lụt, cấp phát thuốc miễn phí… với tổng kinh hơn 500 triệu đồng.

Ngoài ra, các ban ngành như: Nghi lễ, Văn hóa, Thông tin Truyền thông cũng đã thành tựu nhiều công tác Phật sự.

Năm 2018, Phật giáo thị xã Điện Bàn chú trọng kiện toàn nhân sự các ban ngành trực thuộc; Tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì các cơ sở; Tiếp tục tổ chức đạo tràng bát quan trai tại các cơ sở; Đẩy mạnh chương trình Phật hóa gia đình; Mở lớp dạy giáo lý cho Phật tử; Quan tâm củng cố đơn vị GĐPT sinh hoạt, huấn luyện ổn định theo ngành.

Hằng tháng Chư Tăng tập trung tại chùa Giác Quang và Chư Ni tại chùa Châu Phong để thuyết giới bố tát…

Ban đạo từ tại hội nghị, HT.Thích Hạnh Chơn đã tán dương công đức Chư tôn đức, phật tử trong Ban Trị Sự PG thị xã đã tham gia tích cực, hoàn thành công tác Phật sự đã đề ra.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Trung Tựu – Ban TTTT PG Điện Bàn