.
.

Hậu Giang: Lễ Khai mạc Đại giới đàn Huệ Đức 2018


Sáng nay, ngày 31/7/2018 (19/6/ Mậu Tuất), tại Giới trường chùa Bảo Tịnh, số 869/48, đường Trần Hưng Đạo, khu vực 2, phường 7, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, long trọng diễn ra lễ Khai mạc Đại giới đàn Huệ Đức năm 2018.

Buổi lễ được sự Chứng minh tham dự của: Hòa thượng Thích Như Niệm – Ủy viên TT. HĐCM GHPGVN; Hòa thượng Thích Minh Thông – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban Tăng sự TƯ.GHPGVN; Hòa thượng Thích Thiện Đức – Ủy viên TT HĐTS, Phó trưởng Ban Kiểm soát TƯ.GHPGVN; Hòa thượng Thích Huệ Hóa – Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Hậu Giang; Hòa thượng Thích Giác Giàu – Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Hậu Giang; Hòa thượng Thích Thiện Huệ – Phó trưởng Ban thường trực BTS GHPGVN tỉnh Hậu Giang; TT. Thích Thông Hạnh – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Hậu Giang; TT. Thích Phước Thành – Phó trưởng BTS, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh Hậu Giang; Chư tôn đức Tăng ni trụ trì các Tự viện trong tỉnh; Đại diện lãnh đạo các cấp chánh quyền; cùng 600 Tăng ni Giới tử Đại giới đàn Huệ Đức đồng tham dự.

Tại buổi Lễ, sau phần nghi thức giới thiệu, Hòa thượng Thích Giác Giàu có lời phát biểu Khai mạc Đại giới đàn Huệ Đức năm 2018. Nêu lên tầm quan trọng của Giới luật trong việc truyền trì mạng mạch Phật pháp, vì lẽ đó, tỉnh Hậu Giang ba năm mở Giới đàn một lần, nhằm để tuyển chọn người học Phật, giúp cho thế hệ kế thừa có đầy đủ giới pháp, phẩm hạnh để tiếp bước con đường tu Phật và hoằng dương Chánh pháp. Cố Hòa thượng Thích Huệ Đức là vị có Phẩm hạnh cao đẹp, là người có công rất lớn với Phật giáo tỉnh Hậu Giang, Đại giới đàn lần này lấy tên của Ngài là nhằm để nhắc nhở chư Giới tử nương theo gương hạnh của Hòa Thượng mà tấn tu đạo nghiệp.

Ban tổ chức cũng nhận được nhiều hoa và quà của chư Tôn đức và lãnh đạo chánh quyền trao tặng trong buổi Lễ.

Để cho chư Giới tử hiểu rõ hơn công hạnh của cố Hòa thượng Thích Huệ Đức, Đại đức Thích Quảng Nghị – Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh Hậu Giang cung tuyên Tiểu sử của cố Hòa thượng. Hòa thượng Thích Huệ Đức nguyên là:

– Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam;
– Ủy viên Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam;
– Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hậu Giang;
– Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang;
– Trụ trì chùa Bảo Tịnh, khu vực 2, phường 7, Tp. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Với nhiều cương vị quan trọng trong Giáo hội, sinh thời Hòa thượng đã có những cống hiến to lớn cho đạo pháp và dân tộc; Đặc biệt, với đức độ bao dung, vị tha, Hòa Thượng quả thật là tấm gương sáng cho hàng hậu học noi theo.

Thượng tọa Thích Thông Hạnh thay mặt Ban Thư ký báo cáo quá trình chuẩn bị Đại giới đàn, công tác Kiến đàn, cung thỉnh hội đồng Thập sự Tăng, Ni, ….

Tại buổi Lễ, Đại đức Thích Huệ Chánh cung an chức sự Hội đồng Thập sư Tăng; Sư cô Thích Nữ Nhật Bửu cung an chức sự Hội đồng Thập sư Ni.

Đại diện chư Tăng, Ni giới tử phát biểu cảm tưởng, phát nguyện cần cầu thọ giới và giữ gìn giới pháp thanh tịnh.

Đạo từ tại buổi Lễ, Hòa thượng Thích Như Niệm nhắc nhở toàn thể Tăng ni Giới tử cố gắng giữ tâm thanh tịnh để tiếp thu Giới pháp, đắc giới thể để làm nền tảng tiến tu trong tương lai.

Buổi lễ kết thúc trong niềm hoan hỷ của toàn thể chúng hội. Buổi chiều nay, Hội đồng Thập sư bắt đầu công việc Truyền trao giới pháp cho Giới tử.

Giới đàn lần này được kiến tạo trang nghiêm; Giới tử Tăng đăng đàn thọ giới tại Giới trường chùa Bảo Tịnh, khu vực 2, phường 7, thành phố Vị Thanh; Giới tử Ni đăng đàn thọ giới tại Giới trường chùa Phổ Minh, khu vực 1, phường 4, thành phố Vị Thanh tỉnh Hậu Giang.

Xin chúc nguyện cho Giới đàn thành tựu viên mãn; Giới tử cầu thọ đắc giới thanh tịnh.

Sau đây là một số hình ảnh tại buổi Khai mạc:

 

Ban TTTT Phật giáo Hậu Giang.