.
.

Hà Nội: Đại diện các hành giả an cư của 18 hạ trường tạ pháp Đức Pháp chủ GHPGVN


Dẫn đầu đoàn là Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm – Trưởng BTS GHPGVN Thành phố Hà Nội cùng Chư tôn đức trong Ban chỉ đạo an cư và Ban tổ chức, Ban chức sự của 18 Trường hạ đã ra bái tạ Pháp đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN để ngày mai các trường hạ cùng làm lễ tạ Pháp. Trước thời gian an cư, chư tôn đức đã trở về đỉnh lễ Tam Bảo, đỉnh lễ Tổ Sư, đỉnh lễ Đức Pháp Chủ để khất cầu cung thỉnh Ngài làm ngôi Đường Chủ cho tất cả Tăng Ni Phật giáo thủ đô an cư.
Nhân dịp này, Đức Đệ Tam Pháp Chủ GHPGVN cũng đã có lời pháp nhũ tới chư tôn đức tăng ni hành giả an cư nhằm tán thán chư tôn đức đã thực hiện tốt những công việc hoằng dương Phật pháp, lợi lạc quần sinh bằng tinh thần lục hòa cộng trụ. Đức Pháp Chủ bày tỏ niềm hoan hỷ bởi nhờ ơn Tam Bảo gia hộ, trong 3 tháng hạ chư Tăng Ni đã cùng nhắc nhở nhau tu học, dù trong trường hợp nào cũng rất giữ gìn và duy trì được pháp của Phật Tổ để lại, thực hiện theo những khuôn vàng thước ngọc của chư Phật. Tuy nhiên, không thể tránh khỏi một số nhược điểm còn tồn đọng trong mỗi khóa hạ an cư, Đức Pháp Chủ mong rằng chư tôn đức Tăng Ni hãy khắc phục những nhược điểm đó và tiếp tục hoàn thiện hơn nữa để những khóa hạ an cư sẽ ngày càng viên mãn.

Chư tôn đức Tăng, Ni đã nguyện y giáo phụng hành, nương theo lời dạy bảo của Ngài để tu tập trong chính pháp nhằm báo đáp ân sâu của Đức Pháp Chủ.