.
.

Đại giới đàn Vĩnh Đạt sắp được tổ chức tại Đồng Tháp


IMG_6034 (Copy)

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

BAN TRỊ SỰ

TỈNH ĐỒNG THÁP

————————

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————-

 

Thành phố Sa Đéc, ngày 26 tháng 02 năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Đại giới đàn Vĩnh Đạt năm 2018

Kính gởi :– Ban Trị sự GHPGVN các Tỉnh Thành Phố

 

Thể theo tinh thần tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức”, “giới luật là mạng mạch của Phật pháp ; Năm 2018 được sự chấp thuận của Hội đồng Trị sự GHPGVN và Ủy Ban Nhân dân Tỉnh Đồng tháp. Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Đồng Tháp long trọng tổ chức “Đại giới đàn Vĩnh Đạt năm 2018”. Nay Ban Trị sự Tỉnh kính thông báo về việc tổ chức Đại giới đàn như sau :

I/ THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM :

 • Thời gian : 4 ngày, từ ngày 24 đến ngày 27/4/2018 (nhằm ngày 09 đến ngày 12 tháng 3 năm Mậu Tuất).
 • Địa điểm :
 • Giới đàn Tăng : Chùa Phước Hưng – Phường 1 Thành phố Sa Đéc
 • Giới đàn Ni : Chùa Phước Huệ – Phường 1 Thành phố Sa Đéc

II/ ĐỐI TƯỢNG THỌ GIỚI :

Chư Tăng, Ni và Cư sĩ phát nguyện thọ các giới : Tỳ kheo, Sa di, Tỳ kheo ni, Thức xoa ma na, Sa di ni và Bồ tát có đủ các điều kiện sau :

 1. Giới tử Tỳ kheo và Tỳ kheo ni :
 • Tuổi đời từ 20 tuổi trở lên (tính theo khai sinh).
 • Không vi phạm Pháp luật Nhà nước.
 • Các căn đầy đủ, không mắc các chứng bệnh truyền nhiễm và tâm thần.
 • Có trình độ văn hóa tốt nghiệp Trung học phổ thông (lớp 12) hoặc tương đương đối với các giới tử dưới 40 tuổi đời.
 • Đã thọ giới Sa di hay Thức xoa ma na từ 2 năm trở lên.
 • Phải trúng tuyển trong kỳ thi khảo hạch của giới đàn.
 1. Giới tử Thức xoa ma na :
 • Tuổi đời từ 18 tuổi trở lên (tính theo khai sinh).
 • Không vi phạm Pháp luật Nhà nước.
 • Các căn đầy đủ, không mắc các chứng bệnh truyền nhiễm và tâm thần.
 • Có trình độ văn hóa tốt nghiệp Trung học cơ sở (lớp 9) hoặc tương đương đối với các giới tử dưới 40 tuổi đời.
 • Phải trúng tuyển trong kỳ thi khảo hạch của giới đàn.
 1. Giới tử Sa di và Sa di ni :
 • Tuổi đời từ 14 tuổi trở lên (tính theo khai sinh).
 • Không vi phạm Pháp luật Nhà nước.
 • Các căn đầy đủ, không mắc các chứng bệnh truyền nhiễm và tâm thần.
 • Có trình độ văn hóa tốt nghiệp Trung học cơ sở (lớp 9) hoặc tương đương đối với các giới tử dưới 40 tuổi đời.
 • Thời gian xuất gia từ 2 năm trở lên.
 • Phải trúng tuyển trong kỳ thi khảo hạch của giới đàn.
 1. Giới tử Bồ tát : là những Cư sĩ đã Quy y Tam bảo và thọ Ngũ giới.

Ngoài các điều kiện trên các giới tử phải tuân thủ các quy định về thọ giới trong Luật Phật chế định.

III/ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO LÝ THI KHẢO HẠCH :

Có hai hình thức thi vấn đáp và trắc nghiệm

 1. Đối với giới tử Tỳ kheo và Tỳ kheo ni :
 • Bốn bộ Luật của Sa di (ni) : Tỳ ni, Sa di (ni), Oai nghi và Quy Sơn cảnh sách
 • Giáo lý : Tứ diệu đế, Thập nhị nhân duyên, Ngũ uẩn
 1. Đối với giới tử Sa di và Sa di ni :
 • Hai thời khóa công phu khuya và chiều.
 • Giáo lý : các bài giáo lý trong quyển 1 Phật học phổ thông do Hòa thượng Thích Thiện Hoa biên soạn.
 1. Đối với giới tử Thức xoa ma na :
 • Bốn bộ Luật của Sa di ni : Tỳ ni, Sa di ni, Oai nghi và Quy Sơn cảnh sách
 • Giáo lý : các bài giáo lý trong quyển 1 Phật học phổ thông do Hòa thượng Thích Thiện Hoa biên soạn.
 1. Đối với giới tử Bồ tát : không thi trắc nghiệm và khảo hạch nhưng phải thể hiện đúng oai nghi chuẩn mực của người Cư sĩ Phật tử.

IV/ HỒ SƠ THỌ GIỚI VÀ THỜI GIAN TẬP TRUNG GIỚI TỬ:

 1. Thời gian phát hành và nhận hồ sơ thọ giới : từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/4/2018 (nhằm ngày 5 tháng 3 năm Mậu Tuất).
 2. Địa điểm phát hành hồ sơ : Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Đồng Tháp – chùa Bửu Quang, Phường 1, Thành phố Sa Đéc. Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thị xã , thành phố trong tỉnh Đồng Tháp. Hồ sơ thọ giới được đăng tải trên phatgiaodongthap.vn
 3. Địa điểm nhận hồ sơ : Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Đồng Tháp – chùa Bửu Quang, Phường 1, Thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
 4. Thời gian giới tử tập trung : tất cả giới tử phải tập trung về địa điểm tổ chức giới đàn trước ngày 24/4/2018 (nhằm ngày 09 tháng 3 năm Mậu Tuất). Riêng đối với giới tử Bồ tát tập trung tại chùa Phước Hưng lúc 17 giờ ngày 27/4/2018 (nhằm ngày 12 tháng 3 năm Mậu Tuất).

Kính mong Ban Trị sự Phật giáo các Tỉnh, Thành phố hoan hỷ phổ biến thông báo này và giới thiệu cho các giới tử được đến thọ giới tại giới đàn do Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Đồng Tháp tổ chức để ủng hộ cho Phật sự của Phật giáo Đồng Tháp được thành công tốt đẹp.

Kính chúc quý Ban vô lượng an lạc !

Nơi nhận :

– như trên

– HĐTS – Ban Tăng sự TW

“kính tường trình”

– UBND Tỉnh ĐT

– Ban dân vận Tỉnh ủy ĐT

– Sở NV – BTG Tỉnh ĐT

– UBMTTQVN Tỉnh

– Sở Công an Tỉnh ĐT (Phòng PA88)

“để biết và giúp đỡ”

– Lưu VP

TM.BAN TRỊ SỰ GHPGVN

TỈNH  ĐỒNG THÁP

TRƯỞNG BAN

 

 

(đã ký)

 

 

 

Hòa thượng THÍCH CHƠN MINH

 

Tải đơn xin thọ giới tại đây: DON XIN THO GIOI