.
.

Chùm ảnh: Lễ nhập kim quan Ni trưởng Thích nữ Như Niệm


Ni trưởng Thích Nữ Như Niệm, nguyên Phó ban Trị sự GHPGVN Huyện Định Quán – Đồng Nai Khóa I (1987), Khóa IV (2012-2017), trụ trì Chùa Long Hoa, Xã Ngọc Định, H. Định Quán do niên cao lạp trưởng đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 13/03/2018, nhằm ngày 26/01 Mậu Tuất, trụ thế 71 năm, hạ lạp 43 năm.

Sáng nay, lúc 8 giờ ngày 14/03/2018, nhục thân của Ni trưởng đã được cung nghinh nhập kim quan, sau đó lễ thành phục cũng đã được tổ chức. Theo chương trình Lễ tang, Lễ viếng bắt đầu 10g30 ngày 14/03 (27/01 Mậu Tuất), Lễ truy niệm lúc 8 giờ ngày 18/03 (02/02/Mậu Tuất), sau đó phụng tống kim quan.

Một số hình ảnh ghi nhận tại Lễ tang Ni trưởng Thích Nữ Như Niệm sáng nay.

Tạ Chí Quảng