.
.

ẢNH: Tái hiện cổ Phật khất thực tại Việt Nam Quốc Tự


Sáng nay, 10-5 (25-3-Mậu Tuất), trong khuôn khổ Đại giới đàn Trí Tịnh PL.2561 từ ngày 7 – 11-5 (22 -26-3-Mậu Tuất), chư tôn đức Trưởng lão, Giới sư đã hướng dẫn các Tân Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni thực hành hạnh trì bình khất thực tại Việt Nam Quốc Tự.


 


Sau đây là những hình ảnh do PV Giác Ngộ thực hiện, vừa gởi về tòa soạn:

 

ANH AABA (3).JPG

ANH AABA (4).JPG
ANH AABA (5).JPG
Chư tôn đức Trưởng lão, Giới sư hướng tham dự cùng các Tân Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni
 

ANH AABA (6).JPG
 
ANH AABA (9).JPG
 
ANH AABA (7).JPG

 

ANH AABA (8).JPG
 
ANH AABA (20).JPG
 
ANH AABA (19).JPG

 

ANH AABA (21).JPG

 

ANH AABA (1).JPG
 
ANH AABA (10).JPG
 
ANH AABA (22).JPG
Cổ Phật khất thực cũng là một pháp tu, nét đẹp của thiền môn
 

ANH AABA (18).JPG

 

ANH AABA (17).JPG
ANH AABA (13).JPG
 
ANH AABA (14).JPG

 

ANH AABA (16).JPG

Bảo Toàn thực hiện