.
.

Tăng Ni sinh du học tốt nghiệp Tiến sĩ và Thạc sĩ


Trường Đại học Sư phạm Thượng Hải hôm 12-7 qua đã tổ chức lễ tốt nghiệp và cấp phát văn bằng cho nghiên cứu sinh trong nước và quốc tế. Có hai vị tu sĩ Việt Nam du học tại trường này tốt nghiệp Tiến sĩ là ĐĐ.Thích Bổn Huân (thế danh: Phạm Minh Tâm) và Sư cô Thích nữ Như Ngọc (thế danh: Trình Thị Tường Thi).

anh 1, ctv.png
Lễ trao bằng Tiến sĩ tại ĐH Thượng Hải. ĐĐ.Bổn Huân (hàng đầu, thứ 2 từ trái qua)
ĐĐ.Thích Bổn Huân đã nhận được học bổng toàn phần Tiến sĩ của Quỹ học bổng Chính phủ vào năm 2014 với đề tài “Nghiên cứu so sánh thơ thiền giữa Tuệ Trung Thượng Sĩ với Tô Đông Pha”, tại Viện văn học với chuyên ngành Văn học cổ đại. Trải qua 4 năm nghiên cứu lịch sử văn học Phật giáo, Đại đức đã hoàn thành và bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ với kết quả được hội đồng chấm luận án đánh giá xuất sắc.
Sư cô Thích nữ Như Ngọc nhận được học bổng bán phần Tiến sĩ tại Trường Đại học Sư phạm Thượng Hải từ năm 2015, Sư cô theo học tại Học viện Hán ngữ đối ngoại với chuyên ngành Ngôn ngữ học và ứng dụng ngôn ngữ học. Trải qua ba năm nghiên cứu, Sư cô cũng đã hoàn thành và bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ với kết quả rất cao.
Trước đó, vào ngày 21-6-2018, tại Trường Đại học Nam Kinh cũng đã tổ chức lễ tốt nghiệp và cấp phát văn bằng cho nghiên cứu sinh trong nước và quốc tế. Được biết có hai vị tu sĩ Việt Nam du học tại trường này năm nay tốt nghiệp Tiến sĩ và Thạc sĩ là Sư cô Thích nữ Tâm Tú (thế danh: Nguyễn Thị Cẩm) và Sư cô Thích nữ Viên Phát (thế danh: Lê Thị Thuý Hằng).

anh 2, ctv.jpg
Hai Sư cô nhận văn bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ ở Đại học Nam Kinh
Sư cô Thích nữ Tâm Tú học Đại học Nam Kinh từ năm 2012 với chuyên ngành Triết học thuộc khoa Tôn giáo học, trải qua 6 năm đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ. Sư cô Thích nữ Viên Phát học từ năm 2014 với chuyên ngành Triết học thuộc khoa Tôn giáo học, trải qua 1 năm học ngôn ngữ cùng 3 năm nghiên cứu chuyên ngành và bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ.

Trí Châu