.
.

Ngũ Phúc Đến Từ Đâu?


Cổ nhân coi “Ngũ phúc lâm môn” là điềm lành. Cái gọi là “Ngũ phúc” tức gồm trường thọ, sung túc, an khang, đức tốt và an nhiên tạ thế.


 Sept-18-B05-H01

(Ảnh minh họa)

Một là trường thọ, phúc thọ dài lâu, không phải mất sớm hay gặp tai vạ bất ngờ mà qua đời, có thể bình an hưởng thụ tháng năm.

Hai là phú quý, không chỉ là giàu có mà còn được người trọng nhưng cũng không giống một số người giàu mà bất nhân, giàu có mà khinh người.

Ba là an khang, thân thể tráng kiện, nội tâm tĩnh tại, không bệnh, không phiền não, muộn sầu.

Bốn là đức tốt, tấm lòng nhân hậu, từ bi bác ái, để phúc báo tiếp tục kéo dài.

Năm là an nhiên tạ thế, lúc đối diện với lâm chung như quả chín tự rụng, ra đi thanh thản, để lại cho người tại thế dấu chấm hết viên tròn.

Làm sao để đạt được phúc báo như vậy? Cần trồng căn vườn phúc, nuôi dưỡng thiện nhân.

Khi còn trẻ, chúng ta hay tin vào câu “nhân định thắng thiên”, cho rằng chỉ cần bản thân nỗ lực thì việc gì cũng có thể thành. Sau khi có được chút kinh nghiệm đời sống rồi, chúng ta sẽ nhận ra cuộc sống không hề giản đơn như vậy. Ngoài nỗ lực của bản thân thì sự khác biệt của cơ hội, sự dìu dắt hay ngáng trở của người khác… cũng sẽ đem đến những con đường nhân sinh hoàn toàn khác nhau.

Từ góc độ nhà Phật mà xét, mọi cơ hội đều không phải là vô duyên vô cớ mà khởi phát từ những tích lũy của tự thân. Trong đó, vừa có cố gắng của đời này, vừa có phúc báo của kiếp xưa.

Phúc báo đến từ đâu? Đến từ gieo hạt xới trồng. Chúng ta mong cuộc đời thuận lợi thì phải mang tâm từ bi giúp những người khổ nghèo không nơi nương tựa, đây chính là trồng vườn từ bi; đem tâm ân cảm để báo đáp tất cả chúng sinh có ơn với mình, đây chính là gieo vườn ân; đem tâm kính ngưỡng để tôn trọng những người thầy, bậc trí giả có đức hạnh, đây chính là dưỡng vườn kính ngưỡng.

Tựa như gieo hạt mới gặt được mùa màng, chỉ có gieo trồng tốt ba loại vườn phúc thì con người mới có thể có được phúc báo đủ đầy.

Bởi vậy, không cần ngưỡng mộ người khác trăm việc như ý, lúc nào cũng có quý nhân tương trợ; cũng không cần trách cứ bản thân tiền đồ gập ghềnh, lúc nào cũng mai một tài năng. Chỉ có cách phát triển bản thân từ những phương diện này, tích cực gieo trồng vườn phúc đi thôi!

Dân Nguyễn (Dịch từ ZQFJ)