.
.

Người tham dục nhiều sẽ gặp tử thần đến sớm


Tử thần ngày đêm chầu chực hằng lấy đi mạng sống của chúng sanh hữu tình để rồi bất chợt cái chết ập đến khiến chúng sanh kinh sợ hãi hùng, hoang mang tột độ vì khi đó con người vô minh đang mải mê hái hoa ngũ dục…


Kinh Pháp Cú bao gồm những lời khuyến giáo đầy trí tuệ của Đức Phật tuy mộc mạc, bình dị nhưng đã đem lại những bài học muôn vàn bổ ích về tâm và tuệ giải thoát.

Trong một đoạn kinh Đức Phật đã dạy chúng sanh hữu tình như sau:

47. Người nhặt các loại hoa,
Ý đắm say, tham nhiễm,
Bị Thần chết mang đi,
Như lụt trôi làng ngủ.

(Kinh Pháp Cú Vietnamese translationby Bhikkhu Thích Minh Châu Sài Gòn, Việt Nam, 1996).
Lời bàn:

Chúng sanh hữu tình chìm đắm trong vô minh mải mê chạy theo dục trần với ý đắm say tham nhiễm dính mắc vào các pháp hữu vi vốn không bền vững, luôn sanh diệt nên tự mình phải nhận lãnh khổ đau, phiền não.

Tử thần ngày đêm chầu chực hằng lấy đi mạng sống của chúng sanh hữu tình để rồi bất chợt cái chết ập đến khiến chúng sanh kinh sợ hãi hùng, hoang mang tột độ vì khi đó con người vô minh đang mải mê hái hoa ngũ dục đôi khi quên đi việc tu tập tạo dựng phước báu để rồi khi thực sự đối diện với thần chết thì tâm sẽ kinh hoàng cao độ. Người biết tu tập thì khi sống được an lành dưới sự trợ duyên của thiện nghiệp, lúc chết dưới sự bảo hộ của giới, định, tuệ tâm được định tĩnh, bình an ra đi nhẹ nhàng thanh thản tái sanh vào những cõi an vui đó là những cõi trời, người tận hưởng nhiều dục lạc khả ái, khả lạc.

Riêng các bậc chân nhân, khi quán chiếu về sự chết đang đến gần, các vị ấy tinh tấn tu tập theo lời Phật dạy để vượt bể khổ sông mê về miền an lạc vắng bóng khổ đau.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.
Phước Trung