.
.

Thái Lan: Lễ Makha Bucha


Hôm thứ năm, ngày 01/03/2018, một ngày lễ Phật giáo quan trọng đã diễn ra ở Thái Lan: Ngày Makha Bucha.


Lễ Makha Bucha (trùng với Tết Nguyên tiêu – Rằm tháng giêng theo âm lịch của người Việt – ND) tưởng nhớ hội đồng 1.250 nhà tu hành đắc đạo hơn 2.500 năm trước được thụ phong bởi Đức Phật.

Rất nhiều Phật tử đã tham gia lễ thắp đèn, đi vòng quanh các ngôi chùa để kỷ niệm Ngày Makha Bucha.

1 2 3 4 5 6 7 8

Dân Nguyễn (Dịch từ The Nation)