.
.

Tây Tạng: Lạt Ma Panchen 11 Trở Về Chùa Tashilumpo


Nhiều nhà sư Phật giáo đã xếp hàng chào đón sự quay trở lại của Lạt ma Bainqen Erdini Qoigyijabu Panchen thứ 11 tại Chùa Tashilumpo tại Xigaze, Khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc hôm 27/07/2018 vừa qua.


July-18-B12-H01

(Nguồn: Xinhua/Chogo)

Lạt ma Panchen trở lại Chùa Tashilumpo ở Xigaze hôm thứ sáu tuần trước sau hàng loạt các sự kiện Phật giáo và hoạt động xã hội ở Lhasa.

July-18-B12-H02

(Nguồn: Xinhua/Chogo)

Lạt ma Bainqen Erdini Qoigyijabu Panchen thứ 11 (bên trái, phía trước) đến Chùa Tashilumpo hôm 27/07 vừa qua.

July-18-B12-H03

(Nguồn: Xinhua/Chogo)

Lạt ma Bainqen Erdini Qoigyijabu Panchen thứ 11 đón nhận “Qiema”, một chiếc hộp gỗ hình chữ nhật chứa lúa mạch rang và hạt lúa mì mang nhiều ý nghĩa tốt lành.

July-18-B12-H04

(Nguồn: Xinhua/Chogo)

Các nhà sư đứng xếp hàng chào đón Lạt ma Bainqen Erdini Qoigyijabu Panchen thứ 11.

July-18-B12-H05

(Nguồn: Xinhua/Chogo)

Lạt ma Bainqen Erdini Qoigyijabu Panchen thứ 11 trở về Chùa Tashilumpo ở Xigaze trong sự chào đón của rất nhiều nhà tu hành Phật giáo.

Dân Nguyễn (Dịch từ Xinhuanet)