.
.

Jacqueline Stone Được Viện Hàn Lâm Mỹ Vinh Danh


Jacqueline Stone, một giáo Đại học Princeton chuyên ngành tôn giáo – Phật giáo và và các tôn giáo Nhật Bản – đã được lựa chọn trở thành viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Hoa Kỳ.

June-18-B24-H01

Jacqueline Stone.

Lĩnh vực nghiên cứu chủ đạo của Stone là Phật giáo trung đại và hiện đại Nhật Bản. Hiện nay bà đang nghiên cứu về cái chết trong văn hóa Phật giáo, Phật giáo và chủ nghĩa dân tộc, các truyền thống của Liên hoa kinh, chủ yếu tập trung vào Phật giáo Tendai và Phật giáo Nichiren.

Jacqueline Stone là phó tổng ban biên tập của tạp chí Nghiên cứu Phật giáo của Viện nghiên cứu Kuroda, là thành viên ban cố vấn của tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo Nhật Bản. Cuốn sách Original Enlightenment and the Transformation of Medieval Japanese Buddhism (tạm dịch: Giác ngộ bản nguyên và sự thay đổi của Phật giáo Nhật Bản trung đại) đã giành giải xuất sắc trong lĩnh vực nghiên cứu tôn giáo của Giải thưởng Tôn giáo của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Hoa Kỳ năm 2001. Bà cũng là tác giả cuốn sách The Buddhist Dead: Practices, Discourse, Representations (tạm dịch: Cái chết trong Phật giáo – Thói quen, Diễn ngôn và Các gương mặt đại diện) và cuốn sách sắp xuất bản Right Thoughts at the Last Moment: Buddhism and Deathbed Practices in Early Medieval Japan (tạm dịch: Chánh niệm lúc cuối cùng – Phật giáo và Truyền thống về cái chết ở Nhật Bản đầu thời trung đại).

Jacqueline Stone đã được lựa chọn cùng với nhiều tên tuổi khác như Matthew Kapstein, Barack Obama, Tom Hanks, Ta-Nehisi Coates.

 

Dân Nguyễn (Dịch từ Lion’s Roar)