.
.

Ấn Độ: Tình Nguyện Viên Đan Mạch Hỗ Trợ Cộng Đồng Tây Tạng


Trong một hành động thể hiện tinh thần đoàn kết, một nhóm 22 tình nguyện viên người Đan Mạch kết hợp với một tổ chức phi chính phủ Tây Tạng ở nước ngoài đang tiến hành cải tạo một di tích nổi tiếng của Tây Tạng có tên “Đài liệt sĩ Tây Tạng” nằm gần một ngôi chùa Phật giáo lớn ở Dharamsala, Hmachal Pradesh, Ấn Độ.

April-18-B04-H01

Giám đốc Trung tâm Hy vọng Tây Tạng, Damdul, phát biểu: “Chúng tôi hợp tác với một nhóm sinh viên đến từ một trường cao đẳng ở Đan Mạch để cùng làm việc ở đây trong ba tuần. Mục đích của công việc này là tìm hiểu văn hóa. Thông qua chủ đề này, họ có thể hiểu thêm về văn hóa và phong cách sống của người Tây Tạng. Số lượng sinh viên không nhiều, một vài trong số họ tham gia công tác trùng tu đài liệt sĩ, trong khi một số khác tham gia các hoạt động giáo dục ở một số trường học”.

Nhóm 22 sinh viên tình nguyện đến từ một trường cao đẳng của Đan Mạch cùng với Trung tâm Hy vọng Tây Tạng – một tổ chức phi chính phủ – đang thực hiện ý tưởng này để mang lại những hiểu biết liên văn hóa một cách sâu sắc hơn.

Lassa, một tình nguyện viên Đan Mạch, chia sẻ: “Tôi làm tình nguyện để giúp đỡ cộng đồng người Tây Tạng. Những liên hệ của chúng tôi với Trung tâm Hy vọng Tây Tạng đã đưa đến cho chúng tôi những vinh dự thông qua dự án này. Đây sẽ là một sự kiện đáng nhớ của chúng tôi”.

“Chúng tôi làm điều này vì chúng tôi muốn giúp những người Tây Tạng. Chúng tôi muốn cho họ thấy được sự hỗ trợ của mình vì chúng tôi thông cảm với những gì họ đã trải qua”, một tình nguyện viên khác, Thia, tâm sự.

Dân Nguyễn (Dịch từ DNA)