.
.

Phật giáo Ninh Hòa: Đại hội đại biểu nhiệm kỳ VI (2016-2021)


Quang lâm chứng minh, tham dự có HT.Thích Trí Viên, UVHĐTSTƯ, Phó BTS tỉnh Khánh Hòa kiêm Trưởng ban Hoằng pháp tỉnh; HT.Thích Ngộ Tánh, UVHĐTSTƯ, Phó BTS PG tỉnh Khánh Hòa kiêm Trưởng BTS PG thị xã Ninh Hòa; HT.Thích Nguyên Quang, Phó BTS  Chánh thư ký Văn phòng BTS PG Khánh Hòa; HT.Thích Giác Phùng, Phó BTS PG Khánh Hòa; HT.Thích Nhuận Thông Trưởng Ban Kiểm Soát PG Khánh Hòa; ĐĐ.Thích Thiện Phước Chánh Văn phòng, Phó Thư ký  BTS PG Khánh Hòa; TT.Thích Thông Huệ Phó Ban Hoằng pháp PG Khánh Hòa và các thành viên BTS PG Khánh Hòa cùng BTS các huyện Cam Lâm, huyện Diên Khánh,Chư tôn đức Tăng Ni trú trì 85 tự viện trong thị xã Ninh Hòa và đại biểu Phật tử cũng đồng về tham dự.

Về phía chính quyền có ông Nguyễn Hữu Dinh, Phó Trưởng Ban Tôn giáo Khánh Hòa; ông Lê Bá Thuận Phó UBND thị xã  Ninh Hòa; ông Lê Minh Tân Phó Trưởng Ban Dân Vận thị xã Ninh Hòa; ông Nguyễn  Đình Lưu, Thường trực MTTQVN thị xã Ninh Hòa; ông Nguyễn  Phương Tuyến Phó Trường phòng Nội Vụ thị xã Ninh Hòa; ông  Trịnh Văn Hiệp Phó Trưởng  Công an thị xã Ninh Hòa; ông Bùi Phú Quốc đại diện  Phòng  PA 88 công an tỉnh Khánh Hòa cùng đại diện các cấp chính quyền phường Ninh Hiệp.
Phát biểu khai mạc đại hội, HT.Thích Ngộ Tánh nói, “ Đại hội lần này, PG thị xã Ninh Hòa được BTS tỉnh Khánh Hòa chọn là đơn vị đầu tiên tổ chức. Đây là vinh dự đồng thời cũng là trách nhiệm của BTC để đại hội được thành công. Nhiệm kỳ VI có nhiều đổi mới, nhất là việc trẻ hóa nhân sự trong BTS, đây là tín hiệu đáng mừng, Tăng Ni trẻ trong BTS nhiệm kỳ VI cần nâng cao tinh thần học hỏi, tận tâm tận lực để phụng sự đạo pháp đúng với chủ đề của Đại hội “Ổn đinh – kế thừa – Phát triển” để góp phần trang nghiêm ngôi nhà Giáo hội.
ĐĐ.Thích Nhuận Pháp, Chánh Thư ký BTS GHPGVN thị xã Ninh Hòa báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ V (2012-2016) và đọc phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VI (2016-2021).
Báo cáo cho biết, về Tăng sự, hằng năm đều có tổ chức thống kê số lượng các cơ sở tự viện, Tăng Ni, tạo sự ổn định tu học và quản lý cơ sở trên địa bàn thị xã. Toàn thị xã có 85 cơ sở tự viện, 178 Tăng Ni thường trú và tạm trú, mỗi tháng BTS đều tổ chức Bố-tát 2 kỳ tại chùa Đức Hòa và Tổ đình Thiên Bửu dành cho chư Tăng, chùa An Lạc dành cho chư Ni.
Mỗi năm BTS đều tổ chức an cư tại chỗ cho chư Tăng Ni tại Tổ đình Thiên Bửu, chùa Đức Hòa, chùa Viên Ngộ, chùa Linh Phong. Các đạo tràng giảng dạy giáo lý, tu Bát quan trai, tu Một ngày an lạc được duy trì ổn định tại các tự viện. BTS Thị hội đã hướng dẫn 7 tự viện tiến hành làm thủ tục xin BTS Tỉnh hội ra Quyết định bổ nhiệm trú trì.
Tại các lớp giáo lý chùa Đức Hòa, chùa Bảo Hoa, chùa Hưng Long được Phật tử tham gia với số lượng ngày càng đông.
BTS cùng Tăng Ni, Phật tử đã khởi công xây dựng Tháp Báo Ân tại chùa Đức Hòa để phụng thờ tưởng niệm và tri ân Bồ-tát Thích Quảng Đức và Chư Thánh tử đạo (từ năm 2012 đến năm 2014) với tổng kinh phí là 4,5 tỷ đồng
Về hoạt động bảo vệ Tổ quốc: Từ năm 2012 đến năm 2015 đã có 4 tu sĩ đăng ký ra huyện đảo Trường Sa, hai vị đã hoàn thành nhiệm vụ, hiện còn hai vị tiếp tục đăng ký thêm 1 năm Phật sự tại huyện đảo Trường Sa.
Ban Pháp chế đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng địa phương giải quyết các vụ việc trên địa bàn thị xã đi vào ổn định theo Hiến chương Giáo hội.
Về Từ thiện xã hội, tổng kinh phí từ thiện trong nhiệm kỳ V trên 6,3 tỷ đồng.
Về phương hướng trong nhiệm kỳ VI: Sẽ giữ vững tinh thần đoàn kết nội bộ BTS, Tăng Ni, Phật tử trong thị xã. Thực hiện hướng dẫn của Giáo hội về thống kê và quản lý cơ sở tự viện, Tăng Ni thuộc Giáo hội. Thực hiện thiết lập hồ sơ cho từng Tăng Ni trong thị xã. Duy trì và phát huy các buổi giảng tại các đạo tràng vào những ngày lễ lớn. Duy trì thường xuyên các hoạt động từ thiện xã hội…
Trong dịp này, BTC đã tặng quà lưu niệm cho đại biểu Tăng Ni trong ban Chứng minh, đại biểu Tăng Ni các huyện thị, đại biểu chính quyền và thành viên BTS nhiệm kỳ V.
Sau khi, BTS GHPGVN thị xã Ninh Hòa nhiệm kỳ V (2012 -2016) tuyên bố mãn nhiệm, Ban Tổ chức đại hội thông qua danh sách giới thiệu thành phần nhân sự dự kiến của BTS nhiệm kỳ VI (2016-2021).
Trước khi lấy ý kiến đại biểu tham dự đại hội, HT.Thích Ngộ Tánh cho biết, trong nhiệm kỳ mới theo quy định những vị trên 60 sẽ không ứng cử. Trường hợp đặc biệt có thể giữ lại một vị trên 60 tuổi, còn các vị khác trong BTS tuổi đời đều dưới 60, có trình độ kiến thức phổ thông, có trình Phật học cơ bản để mang tính kế thừa và phát triển.
Ở tại thị xã Ninh Hòa, 4 vị Hòa thượng xin không ra ứng cử nhiệm kỳ VI, nhưng vì tân BTS nhiệm kỳ VI cảm thấy mình còn non kém, đặc biệt trong thị xã có trên 170 Tăng Ni nên việc quản lý thật sự rất phức tạp, cho nên Đại hội đồng tâm cung thỉnh HT.Thích Ngộ Tánh ở lại thêm một nhiệm kỳ.
Đại biểu đã  biểu quyết thông qua thành phần nhân sự tân BTS GHPGVN thị xã Ninh Hòa nhiệm kỳ VI (2016-2021) gồm 4 vị chứng minh,  11vị thường trực và  16 ủy viên  HT.Thích Ngộ Tánh tái nhiệm Trưởng BTS GHPGVN thị xã Ninh Hòa  nhiệm kỳ VI.
Ông Nguyễn Hữu Dinh phát biểu, đánh giá cao các hoạt động Phật sự của BTS thị xã Ninh Hòa trong nhiệm kỳ VI đặc biệt là công tác bảo vệ Tổ quốc đã có 4 tu sĩ ra làm nhiệm vụ ở huyện đảo Trường Sa. Chúc mừng BTS mới là những Tăng Ni đạo cao đức trọng. Đề nghị các ngành các cấp tiếp tục ủng hộ cho BTS mới hoàn thành phương hướng nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ VI (2016-2021).
Ông Lê Bá Thuận nói, mong tân BTS nhiệm kỳ mới tăng cường mối quan hệ gắn bó đoàn kết của Tăng Ni các tự viện, vận động Tăng Ni Phật tử xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng đời sống văn minh bài từ mê tín dị đoan…
Ban đạo từ chứng minh buổi lễ,  HT.Thích Trí Viên ghi nhận công đức của các vị trong BTS nhiệm kỳ V, trong đó HT.Thích Ngộ Tánh là người có công lớn.  Hòa thượng bày tỏ tin tưởng tân BTS sẽ ổn định lại tình hình của thị xã, tổ chức cho Tăng Ni tu học theo thiền môn quy cũ “Đất nước đổi mới, Giáo hội cũng phải hòa nhập theo sự phát triển của đất nước,  BTS thị xã nhiệm kỳ VI cần nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ đề ra ” – Hòa thượng nhắn nhủ.
ĐĐ.Thích Thiện Ký, tân Phó BTS GHPGVN thị xã Ninh Hòa  thông qua nghị quyết đại hội gồm 9 điểm.
ĐĐ.Thích Nhuận Pháp, tân Phó BTS GHPGVN thị xã Ninh Hòa cảm tạ, bế mạc đại hội.
 


 Tin, ảnh: Quảng Ấn