.
.

Quảng Nam: Lễ tưởng niệm và phụng tống kim quan cố TT.Thích Thông Trí trà-tỳ


BTS PG thị xã Điện Bàn, Ban HDPT PG tỉnh cùng môn đồ pháp quyến cố TT.Thích Thông Trí, Ủy viên Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam, Phó ban Hướng dẫn Phật tử (kiêm) Trưởng Phân ban Cư sĩ Phật tử GHPGVN tỉnh Quảng Nam, Phó ban thường trực Ban Trị Sự GHPGVN thị xã Điện Bàn, Trưởng ban Hoằng pháp, Trưởng ban Nghi lễ Ban Trị Sự GHPGVN thị xã Điện Bàn, Trụ trì chùa Phước Long, xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn đã trang nghiêm tiến hành lễ tưởng niệm và phụng tống kim quan cố Thượng tọa tân viên tịch trà-tỳ tại Đài hỏa táng An Phước Viên (TP.Đà Nẵng).
Quang lâm chứng minh và tham dự có HT.Thích Như Thọ, Thành viên HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS PG TP Đà Nẵng; HT.Thích Hạnh Niệm, UV HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam; TT.Thích Phước Minh, UV HĐTS, Phó trưởng BTS PG tỉnh; TT.Thích Giải Quảng, Phó trưởng ban kiêm Chánh thư ký BTS PG tỉnh, Trưởng BTS PG thị xã Điện Bàn; ĐĐ.Thích Như Giải, Trưởng ban HDPT PG tỉnh; chư tôn đức trong Thường trực BTS PG tỉnh Quảng Nam, BTS PG các huyện, thị xã, thành phố, chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh, cùng đông đảo phật tử các giới kính tiếc tiễn đưa.
Thay mặt BTC lễ tang, ĐĐ.Thích Huệ Phát, Phó trưởng BTS PG thị xã Điện Bàn đọc tiểu sử về hành trạng cuộc đời của Thượng tọa tân viên tịch.
Theo tiểu sử, cố Thượng tọa Thích Thông Trí thế danh là Nguyễn Phước Tiến, sinh năm 1956 (Bính Thân) tại Quế Lộc, Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.
Năm 1983, cố Thượng tọa phát tâm xuất gia cầu pháp làm pháp tử Hòa thượng Thích Hạnh Tâm (chùa Giác Quang, Q.4, TP.HCM) và thọ Sa-di vào năm 1986, được bổn sư ban cho pháp danh là Đồng Hóa, pháp tự là Thông Trí, pháp hiệu là Giác Định, và theo học lớp Trung cấp Phật học tại chùa Vĩnh Nghiêm, sau đó học lớp Trung cấp giảng sư tại TP.HCM. Năm 1991, cố Thượng tọa thọ Cụ túc giới.
Năm 1995, cố Thượng tọa được mời giữ chức vụ Chánh Thư ký Ban đại diện GHPG Q.4, TP.HCM (nhiệm kỳ 1995 – 1997). Đến năm 2009, Thượng tọa về tỉnh Quảng Nam và được bổ nhiệm trụ trì chùa Phước Long (xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn). Qua quá trình tu học và hành đạo cố Thượng tọa đã có công trong việc xây dựng đời sống tâm linh cho đạo tràng phật tử nơi đây ngày thêm hưng thịnh, cũng như được thỉnh mời làm Ủy viên Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam, Phó ban Hướng dẫn Phật tử (kiêm) Trưởng Phân ban Cư sĩ Phật tử GHPGVN tỉnh Quảng Nam, Phó ban thường trực Ban Trị Sự GHPGVN thị xã Điện Bàn, Trưởng ban Hoằng pháp, Trưởng ban Nghi lễ Ban Trị Sự GHPGVN thị xã Điện Bàn.
Cuối năm 2015, cố Thượng tọa lâm trọng bệnh, mặc dầu đã được các thầy thuốc tận tình cứu chữa, nhưng tùy thuận nhân duyên, cố Thượng tọa đã xả bỏ báo thân, viên tịch vào lúc 0g ngày mồng 9 tháng Giêng năm Bính Thân, trụ thế 61 năm, hạ lạp 25 năm.
Tại buổi lễ, HT.Thích Hạnh Niêm đọc quyết định của Chủ tịch HĐTS T.Ư GHPGVN tấn phong cố Thượng tọa tân viên tịch lên hàng giáo phẩm Thượng tọa.
Môn đồ pháp quyến đã dâng lời tưởng niệm, nói lên bao ân tình đồng môn, pháp lữ đối trước giác linh cố Thượng tọa tân viên tịch.
Sau khi HT.Thích Như Thọ tuyên pháp ngữ phất trần, TT.Thích Như Giáo (Sám chủ) cùng đạo tràng kinh sư, đã trang nghiêm phụng tống kim quan cố TT.Thích Thông Trí thăng thượng giá, thẳng hướng đài An Phước Viên (TP.Đà Nẵng) trà-tỳ trong niềm kính tiếc của đông đảo chư tôn đức Tăng, Ni và đồng bào Phật tử.
 


 SC.Trung Tựu – Ban TTTT PG Quảng Nam