.
.

Sri Lanka: Chính Phủ Bảo Tồn Và Phát Triển 12.000 Chùa Phật Giáo


Hôm 4/12/2017, thủ tướng Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, đã đặt ra câu hỏi vì sao chính quyền trước đây đã thất bại trong việc bảo tồn và phát triển các ngôi chùa Phật giáo ở quốc gia này bằng cách sử dụng các nguồn kinh phí thuộc Quỹ Văn hóa Trung Ương.


Dec-17-B01-H01

Thủ tướng Ranil Wickremesinghe trao quà cho các nhà sư.

Thủ tướng Sri Lanka cũng nói thêm rằng chính phủ nước này đang trong quá trình bảo tồn và phát triển 12.000 ngôi chùa Phật giáo trên cả nước nhờ vào Quỹ Văn hóa Trung Ương.

Ông Ranil phát biểu rằng, nhiều khoản kinh phí thuộc Quỹ Văn hóa Trung Ương đã bị thất thoát trong quá khứ và Tăng già cần tìm ra nguyên nhân thất thoát.

Phát biểu tại giai đoạn hai chương trình quốc gia bảo tồn và phát triển 12.000 ngôi chùa Phật giáo trên toàn quốc tại Chùa Cây, thủ tướng Ranil Wickremesinghe cho hay chính phủ đã thành công trong việc cung cấp những sự hỗ trợ cho nhiều ngôi chùa nhất có thể.

Thủ tướng Ranil cũng chia sẻ, chính phủ đảm bảo việc duy trì tình trạng tập quyền đồng thời trao quyền ưu tiên cho Phật giáo.

Dân Nguyễn (Dịch từ Daily News)