.
.

Video Ca sĩ Hạ Vy trình bày nhạc phẩm Mùa Xuân Em Đi Lễ Chùa


(Kiều Tấn Minh, thơ: TNT Mạc Giang)