.
.

Thái Bình: PG tỉnh Thái Bình tổ chức Đại giới đàn


Thực hiện Hiến chương và nội quy Ban Tăng sự TƯ GHPGVN, được sự ủng hộ, giúp đỡ của UBND tỉnh Thái Bình, trong các ngày từ 21-25/12/Bính Thân (18-22/01/2017), BTS PG tỉnh tổ chức Đại Giới đàn tại trụ sở – chùa Thánh Long (P.Kỳ Bá, TP.Thái Bình). Đại giới đàn là Phật sự quan trọng của Phật giáo Thái Bình chào mừng thành công Đại hội Phật giáo các huyện thành phố & hướng tới Đại hội Phật giáo tỉnh lần thứ VIII (2017 – 2022).

Hội đồng Giới sư bố đàn kiết giới tại Giới trường chùa Thánh Long cho 70 giới tử, trong đó: Tỷ khiêu Tăng 19 vị; Tỷ khiêu Ni 22 vị; Sa di Tăng 18 vị; Sa di Ni 11 vị.

Ban tổ chức cung an chức sự, cung thỉnh Hội đồng Giới sư Tăng, nhất tâm cung thỉnh HT.Thích Thanh Dục làm Đàn đầu Hòa Thượng; TT.Thích Thanh Hòa ngôi vị Yết – ma – A – xà – lê; TT.Thích Thanh Định ngôi vị Giáo thụ A – xà – lê; TT.Thích Thanh Tụ; ĐĐ.Thích Trí Sử; ĐĐ.Thích Thanh Bản; ĐĐ.Thích Thanh Vượng; ĐĐ.Thích Minh Thành; ĐĐ.Thích Thanh Mẫn làm Tôn chứng Tăng – già.

Về phía Hội đồng Giới sư Ni, Ban tổ chức đã cung thỉnh NT.Thích Đàm Lưu làm Đàn đầu Hòa Thượng; NS.Thích Đàm Thoa (TP.Thái Bình) ngôi vị Yết – ma A – xà – lê; NS.Thích Đàm Tuất (Đông Hưng) ngôi vị Giáo thụ A – xà – lê; NT.Thích Đàm Thảo (Quỳnh Phụ); NS.Thích Đàm Hạnh (Tiền Hải); NS.Thích Đàm Liên (Quỳnh Phụ); NS.Thích Đàm Hưng (Kiến Xương); NS.Thích Đàm Tường (Hưng Hà); NS.Thích Đàm Nhương (Thái Thụy) làm Tôn chứng Tăng già.

Trước khi bước vào lễ truyền giới, quý vị giới tử đã thực hiện các thời khóa công phu hành sám; nghe chư tôn đức BTS PG tỉnh thuyết giảng uy nghi dành cho người xuất gia.

Sáng ngày 21/01/2017 (24/12/Bính Thân), các nghi lễ chính thức của Đại giới đàn được cử hành theo giới luật. Chư tôn đức hội đồng Giới sư quang lâm giới đàn, niêm hương bạch Phật cầu gia bị.

Sau khi cung an chức sự các vị Nghiệp sư của Giới tử ra đỉnh lễ Hội đồng Giới sư. Tiếp đó, toàn thể các Giới tử cầu thụ Sa di, Sa di Ni và Tỷ Khiêu, Tỷ Khiêu Ni Giới làm lễ Hội đồng Giới sư.

Nhân dịp này HT.Thích Thanh Dục ngôi vị Đàn đầu Hòa thượng đã khuyến tấn các nghiệp sư đặc biệt là các giới tử mới thụ giới phải luôn nỗ lực tinh tấn tu học, các hành giả phải luôn tu hành trì lễ, y pháp, y luật chuyên cần học hỏi giới pháp của đức Phật, biết dụng công hành đạo, tinh tiến tu học trau dồi giới định tuệ… lấy giới luật làm căn bản, giữ thân tâm thanh tịnh và luôn hướng về Tam Bảo xứng đáng làm Thầy, vì các vị chính là sứ giả của Như Lai được thọ nhận và đem chính pháp của Ngài hoằng hóa khắp muôn nơi làm cho Phật giáo được trường tồn chúng sinh an lạc.

Giới đàn chùa Thánh Long đã hoàn mãn và thành tựu trong không khí tràn đầy đạo vị. Hòa chung niềm vui hân hoan, phấn khởi chúc mừng các giới tử luôn tinh tấn tu học trên con đường giải thoát, trau dồi giới hạnh để đưa Phật giáo tỉnh nhà phát triển vững mạnh.

Xin giới thiệu một số hình ảnh tại Giới đàn Thái Bình 2017:

IMG_5410 IMG_5417 IMG_5421 IMG_5423 IMG_5424 IMG_5425 IMG_5429 IMG_5445 IMG_5465 IMG_5472 IMG_5479 IMG_5488 IMG_5493 IMG_5495 IMG_5520 IMG_5525 IMG_5529 IMG_5531 IMG_5532 IMG_5533 IMG_5535 IMG_5539 IMG_5542 IMG_5549 IMG_5550 IMG_5551 IMG_5564 IMG_5568 IMG_5577 IMG_5602 IMG_5606 IMG_5608 IMG_5612 IMG_5623 IMG_5684 IMG_5687 IMG_5689 IMG_5691 IMG_5694 IMG_5696 IMG_5698 IMG_5700 IMG_5701 IMG_5706 IMG_5707 IMG_5710 IMG_5712 IMG_5714 IMG_5715

CTV: Chùa Từ Xuyên