.
.

Vĩnh Phúc : Đêm Hội Hoa Đăng tại Tây Thiên – Tam Đảo‏



Đêm Hội Hoa Đăng là một trong những hoạt động chào mừng Lễ Hội Tây Thiên – Xuân Bính Thân (2016) nhân dịp khu danh thắng Tây Thiên – Tam Đảo vừa đón nhận Bằng Di Tích Lịch Sử Quốc Gia Đặc Biệt của Chính Phủ trao tặng.
Đêm Hội Hoa Đăng Tây Thiên – Tam Đảo có hàng ngàn phật tử tham dự phát tâm thiết lễ cúng dường Chư Phật với mục đích nguyện cầu quốc thái dân an, đất nước thái bình, nhân dân an lạc và siêu độ cho các hương linh người đã khuất nương theo ánh sáng từ bi của Chư Phật mà xả bỏ mọi oan khiên thù hận, bước lên con đường giải thoát tiêu diêu về miền Cực Lạc. Người cúng đèn cũng được phước báo trí tuệ sáng suốt, ích lợi ở kiếp hiện tại và đời vị lai.
Tại buổi lễ, sau màn trống hội của Chư Ni miền sơn cước thực hiện và Chư Tăng thực hiện nghi thức niêm hương bạch Phật. Các phật tử được Chư Tôn Đức trực tiếp truyền đăng từ ngọn đèn thiền tỏa rạng. Những ngọn nến được thắp lên tỏa ánh sáng Từ Bi và Trí Tuệ với tâm thiện lành, với những ý niệm tốt đẹp để truyền đi thông điệp "Chính Pháp Cửu Trụ Cõi Ta Bà", cầu chúc cho nhau luôn bình an trong cuộc sống, nhắc nhở mọi người sống biết yêu thương, từ ái với nhau. 
 Mỗi ngọn nến được đốt lên tỏa ánh sáng vi diệu xoá tan màn đêm tối vô minh, đã tạo thành một khung cảnh lung linh rực rỡ. Mỗi ngọn nến là một lời cầu nguyện và gửi vào đó một tâm niệm thiện lành, một ước vọng cho mình và cho mọi người với ý nguyện cùng nhau xây dựng đất nước phồn vinh, hướng đến một xã hội tươi đẹp. Mỗi ngọn nến trên tay cũng là một lời cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. 
Thông qua chương trình đêm hội hoa đăng cũng nhằm giáo dục cho thanh thiếu niên nhớ về cội nguồn và có ý thức giữ gìn truyền thống văn hoá lâu đời của dân tộc. 
Được tham dự Lễ Hội Hoa Đăng tại Tây Thiên – Tam Đảo là một nhân duyên lớn và may mắn với mỗi người dân địa phương.


 Phúc Trung