.
.

Trang nghiêm lễ húy nhật lần thứ 17 cố ni sư Thích nữ Như Tín


Quang lâm chứng minh và tham dự có HT.Thích Ngộ Tánh, UV HĐTS, Phó BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa kiêm Trưởng  BTS PG  thị xã Ninh Hòa; ĐĐ.Thích Tâm Tôn, Hiệu phó trưởng trường TCPH Khánh Hòa; chư tôn đức Tăng Ni trú xứ các tự viện, tịnh thất Niệm Phật đường và đông đảo Phật tử trong tỉnh Khánh Hòa tham dự.
Ni sư thế danh là Lê Thị Nhạn, sinh trưởng trong gia đình kính tín Tam bảo tại Phú Yên, năm 18 tuổi xuất gia tại Tổ đình  Vạn Thạnh (thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) với  cố Ni trưởng Thích nữ Như Hoa. Trên bước đường hành đạo, trong  thời điểm đất nước còn khó khăn,  cố ni trưởng cùng với một số tăng ni nấu xì dầu hiệu Lá Bồ Đề để đóng góp tịnh tài nuôi học tăng đang tu học ở Viện Hải Đức Nha Trang, cố ni trưởng đã dìu dắt các cháu trong gia tộc bước vào lộ trình giải thoát, hiện nay là TT.Thích Tâm Hòa trú xứ  chùa Pháp Vân (Canada).
Với 59 năm trụ thế,  28 năm hành đạo của mình, cố ni trưởng mãi là bậc mô phạm của hàng ni chúng tỉnh Khánh Hòa.
Nhân lễ húy kỵ của Ni sư bổn sư, ni chúng chùa Phú Quang  đã tùng duyên phối tiến cúng tiểu tường cho hương linh Victor Anderson (Los Angeles, Mỹ quốc) – người  đã phát tâm cúng dường tịnh tài xây dựng Chánh điện và Trai đường chùa Phú Quang.
Buổi chiều cùng ngày, chùa Phú Quang đã thiết lễ cúng thí thực cầu nguyện âm siêu dương thái.
 


 Tin, ảnh: Quảng Ấn