.
.

Thuyết u minh giới tán đàn tại Huê Nghiêm


Buổi lễ do TT.Thích Lệ Trang, Phó ban Nghi lễ T.Ư, Trưởng ban Nghi lẽ PG TP.HCM làm gia trì sư cùng chư tôn đức kinh sư hộ đàn; quý giới tử tân Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni cũng đến hộ đàn và đông đảo Phật tử đạo tràng Pháp Hoa tham dự cầu nguyện.

Sau khóa lễ tham Phật và thỉnh Tiêu Diện đại sĩ, xứng tán Tam bảo, chư tôn đức đã hướng dẫn thân nhân các hương linh tác pháp thỉnh giới sư để thuyết u minh giới cho các hương linh – để từ đó, họ nương theo giới pháp mà chuyển hóa những khổ đau đang mắc phải, phát khởi tâm dõng mãnh quay về với giáo pháp chân chánh của Đức Như Lai.

U Minh Gioi (1).JPG

U Minh Gioi (2).JPG

U Minh Gioi (3).JPG

U Minh Gioi (4).JPG
Phẩm vật cúng thí thực trong buổi lễ

HT.Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM, Trưởng BTC, Tuyên luật sư Đại giới đàn Trí Đức đã khai thị và trao truyền tam tụ tịnh giới cho các hương linh, mong rằng thông qua pháp hội lần này chư hương linh sẽ một lòng hướng Phật, quay về thực hành các pháp lành, luôn tỉnh tâm để soi xét các lỗi lầm quá khứ, biết ăn năn sám hối những lỗi lầm đã phạm và phát khởi ý tinh tấn trên đường đường hóa và vượt thoát các cõi ác và sanh về các cõi thiện trong lục đạo.

Sau khi Hòa thượng thuyết u minh giới xong, chư tôn đức tiếp tục chúc thực đến chư hương linh và thập nhị loại cô hồn, mong nhờ Phật lực mà mọi loài đều được no đủ. Đây cũng là pháp hội âm dương đều được lợi ích. Nhờ ân đức của chư tổ đức mà khoa giáo lưu hành, nhờ giới đức thanh cao mà mọi loài đều được no đủ.

Ý nghĩa thiết thực của khóa lễ tạo cơ hội cho những hương linh ở chốn u minh biết quay về và nương tựa ngôi Tam bảo để chuyển hóa những khổ đau hiện tại, cũng như ăn năn sám hối những lỗi lầm xưa kia mà mình đã tạo ra.

U Minh Gioi (5).JPG
Hòa thượng Trưởng BTC thuyết giới đến những hương linh quá vãng

U Minh Gioi (6).JPG
TT.Thích Lệ Trang làm sám chủ buổi lễ thực hiện các nghi thức truyền thống tại buổi lễ

U Minh Gioi (7).JPG

U Minh Gioi (8).JPG

U Minh Gioi (9).JPG

U Minh Gioi (10).JPG

U Minh Gioi (11).JPG

U Minh Gioi (12).JPG

U Minh Gioi (13).JPG
Buổi lễ diễn ra trang nghiêm

U Minh Gioi (15).JPG

U Minh Gioi (14).JPG
Chư Tăng Ni, Phật tử tham dự, hộ đàn

Tin: Quảng Hậu 
– Ảnh:
 Bảo Toàn