.
.

Hoà thượng Yoshimizu Daichi chứng minh đại lễ cầu an tại chùa Hoà Phúc


Đại lão Hòa thượng Yoshimizu Daichi – Nguyên Hội trưởng Hội Phật giáo Tịnh Độ tông Nhật Bản, Nguyên Hội trưởng Hội thanh thiếu niên Tịnh Độ tông Nhật Bản, trụ trì Chùa Nisshinkutsu thủ đô Tokyo, chứng minh Sư tối cao Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản. Tháp tùng Hòa thượng có Sư côThích Nữ Tâm Trí – Tiến sĩ Phật học, Hội trưởng Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản. Sư cô Thích Nữ Tâm Tuyền đã quang lâm chứng minh, thuyết pháp & chúc phúc đầu xuân cho quý vị Phật tử về tham dự đại lễ Cầu An năm 2016 tại chùa.

Cung đón Hòa Thượng có Đại Đức. Thích Tâm Hòa cùng quý chư Tăng bổn tự và hơn 4000 Phật tử thiện nam, tín nữ gần xa.

Trong hành trình hoằng pháp từ xứ sở hoa anh đào trở về Việt Nam Hòa thượngđã từ bi ban bố tới hàng Phật tử thời pháp nhũ với chủ đề “Hướng dẫn phương pháp tu tập đúng đắn”.Hòa Thượng đã tận tình chia sẻ với hàng Phật tử những kinh nghiệm mà chính mình đã trải qua & đúc kết trong quá trình tu tập từ nhỏ cho tới ngày nay. Đặc biệt đối với những hành giả tu tập theo pháp môn Tịnh Độ thì cần phải biết và thực hành 5 điều căn bản (ngũ chủng chánh hạnh)

Hòa thượng cũng đã sách tấn hàng Phật tử cần phải giữ Tâm Bồ Đề ngày một kiên cố. Bởi trong mỗi hành giả đã có sẵn một cây cổ thụ bồ đề, việc mà mỗi Phật tử cần phải biết từ trước khi bước vào mái nhà Như Lai là tu tập tinh tấn, chăm sóc, tưới tẩm cho nó ngày một vững trãi. Để làm được điều đó các Phật tử phải quán sát và tu học theosự hướng dẫn của Thầy Tổ mình. Đặc biệt phải cùng nhau xây dựng cây cổ thụ Hòa Phúc ngày một hựng thịnh, phát triển nhằm hoằng truyền chánh pháp của Đức Thế Tôn tới muôn người, muôn loài.

Nhân dịp này, Hòa Thượng đã trồng hai cây Hoa Anh Đào lưu niệm trong khuôn viên chùa do đích thân Ngài mang từ Nhật Bản về Việt Nam.

Buổi chiều, đại chúng đã được tham dự đàn Hỏa Tịnh cúng dường Chư Phật mười phương, bố thí thập nhị loại cô hồn, cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, chúng sinh an lạc.

Đại lễ đã thập toàn viên mãn trong sự gia trì của mười phương chư Phật, trong tiếng niệm Phật của hàng ngàn Phật tử.

Sau đây là một số hình ảnh của đại lễ:
 

Lan Anh