.
.

Phật giáo Khánh Hòa họp triển khai chương trình Đại lễ Phật Đản PL.2560


Buổi họp dưới sự chứng minh của Đức Phó Pháp chủ GHPGVN Đại lão HT.Thích Thiện Bình kiêm Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, và chư tôn giáo phẩm HT.Thích Quảng Thiện- Uv.HĐTS, Phó Trưởng Ban Tăng sự, Trưởng Ban Từ thiện xã hội, HT. Thích Trí Viên Uv.HĐTS, Phó Trưởng BTS, Trưởng ban Hoằng pháp, HT.Thích Minh Thông- Uv.HĐTS, Phó Trưởng BTS, Trưởng Ban Giáo dục Tăng Ni; TT. Thích Giác Phùng Phó Trưởng BTS  GHPGVN tỉnh Khánh Hòa và chư Tôn Đức Tăng Ni, cư sĩ  Thường trực BTS GHPGVN tỉnh.
Sau khi chư Tôn đức phát biểu tham gia ý kiến hội nghị đã thống nhất.:
Đại lễ Phật Đản PL.2560 thực hiện theo đúng Thông bạch hướng dẫn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tổ chức trong một tuần lễ từ ngày mùng 8 đến 15 tháng 4 Bính Thân (14 đến 21-5-2016). Lễ đài chính tại chùa Long Sơn Nha Trang. Tổ chức xe hoa, thuyền hoa và diễu hành theo lộ trình tử Lễ đài chính chùa Long Sơn Nha Trang đi vòng thành phố Nha Trang. Tại các chùa chùa, tự viện, tịnh thất, tịnh xá,  treo cờ, phan, phướn, lồng đèn, thiết lập vườn Lâm Tỳ Ni, biểu ngữ “Kính mừng Phật Đản”. Tổ chức Lễ hội hoa đăng, phóng sinh đăng. Ban Hoằng pháp thuyết pháp ý nghĩa ngày Đại Lễ Phật Đản, ý nghĩa lễ Tắm Phật. Ban Nghi lễ tổ chức Nghi thức Tắm Phật và Đại Lễ chính thức. Ban Từ thiện xã hội tổ chức thăm viếng và tặng quà các gia đình có công với nước, thương binh liệt sĩ, các cơ sở nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật, mồ côi, trại dưỡng lão v.v…
Đại lễ Phật Đản tại hai huyện miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh tổ chức lễ chính thức vào ngày mùng  10 và 11-4 âm lịch..
Hội nghị cũng đã triển khai tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo cấp huyện, thị, thành phố, trong tỉnh. Bàn về hội nghị sinh hoạt giao lưu các tỉnh Ninh Thuận, Lâm Đồng, Phú Yên, Khánh Hòa và Chư Tôn đức Văn phòng 2 GHPGVN. Thống nhất chương trình An Cư kiết hạ chư Tăng Ni PL.2560.


 
Trí Bửu – Tháng 4/2016