.
.

Lễ nhập kim quan NT.Thích nữ Diệu Thanh


Sáng nay, 5-9-Đinh Dậu (24-10-2017) lễ nhập kim quan Ni trưởng Thích nữ Diệu Thanh đã diễn ra trang nghiêm thanh tịnh tại chùa An Lạc (xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa)


Quang lâm chứng minh và cầu nguyện có HT.Thích Ngộ Tánh, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa; HT.Thích Ngộ Tịnh, CM BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, Trưởng BTC lễ tang; chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư, chư Đại đức Tăng Ni và đông đảo đạo hữu Phật tử các giới đồng cầu nguyện Giác linh Ni trưởng cao đăng Phật quốc.

Do niên cao lạp trưởng, Ni trưởng đã an nhiên thâu thần thị tịch hồi 9g45 ngày 23-10 (4-9-Đinh Dậu), trụ thế 82 tuổi, 49 năm hạ lạp.

Sự ra đi của Ni trưởng đã để lại niềm kính tiếc vô hạn cho chư tôn đức Tăng Ni, môn phong pháp phái, môn đồ pháp quyến trong tỉnh và ngoài tỉnh.

Sau lễ cung thỉnh nhục thân nhập kim quan, chư tôn đức ban kinh sư đã tiến hành lễ bạch Phật khai kinh, thọ tang báo hiếu cho môn đồ pháp quyến.

Theo chương trình lễ tang, từ 14g ngày 24-10 bắt đầu viếng tang; lễ truy niệm, cung tống kim quan và trà tỳ tại đài hỏa táng TP.nha Trang.

a NT TN.Dieu Thanh a01 a02 a03 a04 a05 a06 a07 a08 a09 a10 a11 a12 a13 a14 a15 a16 a17 a18 a19 a20 a21 a22 a23 a24 a25 a26 a27 a28 a29 a30 a31 a32 a33 a34 a35 a36 a37 a38 a39 a40 a41 a42

Tin, ảnh: Quảng Ấn