.
.

Khánh Hòa: Trao 1.000 thung mỳ và 3.000 chia nước sạch cho bà con vùng bão huyện Vạn Ninh


Ngày 06.11.2017,  Hưng – Ty Tynguyen và bạn bè thân hứu thành phố Nha Trang đã kịp thời chuyển 1.000 thùng mỳ và 3.000 chai nước sạch (1,5 lít) đến với bà con 8 thôn Tân Dân, Láng Dứa, Quảng Hội 1, 2 , Phú Hội 1, 2 , Suối Luồng, Bình Trung xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà. Trợ giúp bà con vượt qua khó khăn sau cơn bão dữ số 12 Damrey.  Đây là quà của Đại đức Thích Như Viên (thành phố Hồ Chí Minh) và Phật  tử Tổ đình Nghĩa Phương Nha Trang  trao tặng.

Nhân dịp này,  thay mặt bà con 8 thôn  xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà Cảm ơn tất cả quý bạn bè thân hữu của Hưng – Ty Tynguyen đã giúp đỡ công sức, vật chất, tiền bạc và sự đồng cảm với hoàn cảnh bà con chịu sự đau thương mất mát sau cơn bão con Voi Damrey.

cuutro8 cuutroch1 cuutroch2 cuutroch3 cuutroch5 cuutroch6 cuutroch7 cuutrochty8 chontya1 quanghoi1ch1 quanghoi1ch2 tycuutrobao12 tychnct1 tychxct2

Trí Bửu – Tháng 11/2017