.
.

Hậu Giang: Đại giới đàn Huệ Đức tấn đàn Truyền giới Sa Di và Tỳ Kheo


Chiều nay, Ngày 31/7/2018 (nhằm 19 tháng 6 Đinh Dậu), ngày thứ 3 của Đại giới đàn Huệ Đức,  tại giới trường Tăng, chùa Bảo Tịnh, Ban Điều hành Giới trường và Ban quản giới tử đã trang nghiêm cung thỉnh Hội đồng Giới sư quang lâm Giới trường để tấn đàn truyền Sa di và Tỳ kheo giới.

Hội đồng Thập sư cung thỉnh HT.Thích Như Niệm đương vi Đường đầu Hoà Thượng; HT.Thích Minh Thông  đương vi Yết-ma A-xà-lê; HT.Thích Thiện Huệ và TT. Thích Chiếu Dụng đương vi Giáo-thọ A-xà-lê; HT.Thích Giác Giàu, TT. Thích Nhựt Tâm, TT. Thích Phước Thành, TT.Thích Thông Hạnh, TT.Thích Thiện Kim, ĐĐ. Thích Phước Dũng, ĐĐ. Thích Giác Tâm đương vi thất chứng Tăng-già. Chư Tôn đức trong ban dẫn thỉnh đã hướng dẫn giới tử thỉnh Hòa thượng Đàn đầu, Yết-ma A-xà-lê, Giáo thọ A-xà-lê.

Các giới tử Tỳ kheo được xếp thành 70 đàn, mỗi đàn 3 vị, lần lượt thứ tự vào Giới trường để tấn đàn cầu thọ giới Tỳ kheo trước chư Tôn giáo phẩm Hội đồng Thập sư. Sau nghi thức bạch tứ Yết-ma truyền giới Tỳ kheo thành tựu như luật Phật chế, các tân Tỳ kheo đã xả mạn y (y Sa di). Hòa thượng Yết-ma Thích Minh Thông hướng dẫn các tân Tỳ kheo thọ trì 3 y của một vị Tỳ kheo: y An-đà-hội, y Uất-đa-la và y Tăng-già-lê. Ngoài ra, các giới tử còn phát nguyện thọ trì bình bát, tọa cụ, dụng cụ lọc nước như luật Phật chế trong các vật dụng thường ngày của một vị Tỳ kheo.

Hòa thượng Đường đầu đắc giới truyền “tứ khí” tức 4 giới Ba-la-di (giới trọng) căn bản trong 250 giới Tỳ kheo và truyền “tứ y” (nương vào 4 điều căn bản để sống: dùng y phấn tảo, khất thực, nơi ngủ nghỉ đơn giản và dùng thuốc đã qua chế biến) mà một vị Tỳ kheo phải tuân thủ gìn giữ suốt đời.

Khi hoàn thành các pháp truyền giới Tỳ kheo như luật, như pháp, chính thức trở thành một thành viên của Tăng đoàn, các tân Tỳ kheo đã quỳ gối, chắp tay cung kính lãnh thọ giới pháp.

Nhìn những mảnh y ruộng phước được các giới tử trân trọng khoác lên mình, trong niềm hân hoan đầy hỷ lạc khi vừa lãnh thọ giới pháp, từ đây giới thể đã châu viên, các giới tử đã được dự vào hàng Chúng trung tôn, là bậc Thầy của nhân thiên, là bậc ứng cúng của nhân gian. Các giới tử bắt đầu bước vào con đường dấn thân phụng sự, thừa hành mạng mạch của Như Lai, “Thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ”.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận tại lễ Tấn đàn:

Giới tử thọ Sa di tấn đàn

Giới tử thọ Tỳ kheo tấn đàn

Tin, ảnh: Phước Hậu, Nhật Tín – Ban TTTT Phật giáo Hậu Giang