.
.

Đà Nẵng: Chùa Phổ Hiền kỷ niệm Khánh đản Phật A Di Đà


Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có TT. Thích Phước Niệm – UV ban hoằng pháp TƯ GHPGVN; NT. Thích Nữ Hạnh Tâm – Trưởng ban kinh tế tài chính GHPGVN Tp Đà Nẵng, Trú trì chùa Phổ Hiền cùng Ni chúng chùa Phổ Hiền.

Hàng trăm đạo hữu Phật tử, Gia đình Phật tử chùa Phổ Hiền cũng đã tham dự buổi lễ.

Sau phần nghi lễ truyền thống, toàn thể đại chúng đã cùng thưởng lãm những tiết mục văn nghệ cúng dường của các Phật tử và các ca sĩ.

Trong không khí trang nghiêm, NT. Thích Nữ Hạnh Tâm đã rước ngọn lửa Trí tuệ từ Đức Phật A Di Đà truyền đến Ni chúng và lan tỏa đến các đạo hữu Phật tử.

TT. Thích Phước Niệm đã hướng dẫn đại chúng dâng lời phát nguyện đến Đức Phật A Di Đà nhân ngày Khánh đản Ngài.

Một số hình ảnh ghi nhận:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyên Hà