.
.

Chùa Phụng Sơn tổ chức lễ húy kỵ tổ khai sơn


Quang lâm và chứng minh lễ có chư tôn đức trong BTS GHPGVN thị xã Ninh Hòa,  BTS GHPGVN huyện Vạn Ninh,  đông đảo Phật tử trong và ngoài thị xã.
 


Cố HT có thế danh là Võ Nhơn Sanh, Ngài sanh ngày 5 tháng 2 năm 1896 tại làng Ngọc Hội (Tp.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). Thân sinh là cụ ông Võ Tú, thân mẫu là Nguyễn Thị Lịnh. Gia đình có 4 anh em, Hòa thượng là anh cả, Ngài còn có hai người em xuất gia là thầy Trừng Hành và thầy Trừng Lãnh.
Năm 1920, ngài xuất gia với HT.Thích Phước Tường.
Năm 1921, thọ Cụ túc giới tại Đại giới đàn Phú Yên, pháp danh Trừng Tương, pháp hiệu Nhơn Sanh, kế thế Lâm Tế Tông đời thứ 42 thuộc dòng kệ Thiền Tôn (Theo lời thầy Trừng Linh – Nhơn Vinh, HT.Thích Nhơn Sanh không trải qua thời kỳ làm sa di. Sau thời gian thờ thầy, HT. Thích Phước Tường xét thấy đạo đức và kinh luật của ngài tinh thông thì cho thọ Tam đàn Cụ túc giới tại Đại giới đàn Phú Yên).
Cuối năm 1921, làm Giám tự chùa Phụng Sơn, năm 1922 chính thức trụ trì.
Ngày 22-7 Giáp Tuất (1934), Ngài cùng chư huynh đệ tổ chức Đại giới đàn tại Tổ đình Thiên Bửu Thượng (Khánh Hòa) với chức danh Chánh Chủ kỳ; HT.Thích Nhơn Hưng Phó Chủ kỳ; HT.Thích Cao Minh, trụ trì chùa Tịnh Liên, tỉnh Bình Định làm Đàn đầu Hòa thượng; HT. Thích Huệ Đạo trụ trì chùa Tây Thiên chứng minh truyền giới cho giới tử.
Trong thời gian hành đạo, Ngài đã khai sơn các chùa: Chùa Hội Phước thôn Tân Hưng, xã Ninh Hưng; chùa Phước Huệ, thôn Thanh Mỹ, xã Ninh Quang; chùa Trường Quang, thôn Quang Vinh, xã Ninh Bình (Khánh Hòa).
Ngày 5 tháng 12 năm Canh Dần (1950), Ngài viên tịch. Với 55 tuổi đời, 29 hạ lạp, cuộc đời tu hành của Ngài tuy không trường thọ nhưng hạnh tu và công đức rất viên mãn, lúc sinh tiền được Phật tử Ninh Hòa kính mộ, xứng đáng với đại pháp tử của tổ Thanh Chánh – Phước Tường. Bảo tháp của cố Hòa thượng xây dựng trong khuôn viên chùa Phụng Sơn.
Lễ tưởng niệm Tổ khai sơn chùa Phụng Sơn thực hiện theo nghi lễ truyền thống, chư tôn đức chứng minh: TT.Thích Thiện Hạnh, Trưởng Ban Nghi lễ Phật giáo thị xã Ninh Hòa, chủ sám tiến Giác linh Tổ, Ban kinh sư thị xã Ninh Hòa.
Buổi chiều cùng ngày chùa tổ chức cúng lược khoa thí thực âm linh cô hồn và cầu quốc thái dân an.
Trước đó, chiều tối ngày 13-1, chư tôn đức chứng minh đã cùng Phật tử tiến hành lễ phóng đăng tại bến sông Phụng Cang. Hàng trăm chiếc đèn hoa sen đốt sáng thả xuống nước để chiếu sáng khắp cõi u minh tăm tối để siêu độ cho các vong hồn ngạ quỷ đang bị đọa trong địa ngục Vô gián, các oan hồn chết oan chết uổng vì nghiệp báo, cầu nguyện cho các vong linh các anh hùng liệt sĩ sớm tốc xã mê đồ siêu sanh thoát hóa, nguyện cầu cho quốc thái dân an, thiên hạ được thái bình và nhân dân được an lạc.


 
Tin, ảnh: Quảng Ấn