.
.

Chùa Diên Quang tổ chức khóa tu 3 ngày lần thứ 2


Ngoài chư tôn đức trong bổn tự, khóa tu lần này BTC đã cung thỉnh TT. Thích Viên Trí và ĐĐ. Thích Đạo Quang đến để chia sẻ và hướng dẫn quý Phật tử tu tập.
Khóa tu 3 ngày tại Chùa Diên Quang mặc dù mỗi tháng tổ chức một lần những mỗi khóa đều có người mới đăng ký tham dự lần đầu ngoài việc sắp xếp chỗ ăn uống ngủ nghỉ thì việc hướng dẫn các oai nghi là điều rất cần thiết, bên cạnh đó cách thức hành trì pháp tu, đi kinh hành, chắp tay lễ lạy và nghi thức cúng quá đường đều được quý Thầy hướng dẫn rất chi tiết để tạo thành nề nếp, đồng bộ và thống nhất trong những ngày tu.
Trong khóa tu lần này, TT. Thích Viên Trí  đã chia sẻ 2 pháp thoại với chủ để: “Thờ Phật, Lạy Phật, Cúng Phật” và “Bổn Phận Của Người Phật Tử” qua đó Thượng tọa đã khuyên mọi người khi đã trở thành người Phật tử thì nên tìm hiểu và nắm rỏ những cách thức về thờ tự, lễ lạy và bài trí ban thờ trong nhà, ngoài việc thọ trì Tam Quy Ngũ Giới thì người đệ tử tại gia phải hoàn thành trách nhiệm của một người cha, người mẹ, người con trong gia đình và xã hội. Được như thế mới xứng đáng là người Phật tử chân chính. Ngày tiếp theo đại chúng vô cùng hoan hỷ khi được ĐĐ. Thích Đạo Quang chia sẻ 2 thời pháp thoại về bộ kinh Địa Tạng, đây là một trong những bộ kinh gần gủi và được rất nhiều người hành trì. Bởi lẻ, thông qua bộ kinh này chúng ta có thể thấy được hạnh nguyện của Bồ tát Địa Tạng ngoài việc dùng các pháp phương tiện để độ sinh, độ tử mà Ngài còn thể hiện tinh thần nhập thế để phá mê khai ngộ cho mọi tầng lớp căn cơ của chúng sanh, từ đó giúp mọi người có được sự an lạc, giải thoát.
Có thể nói, khóa tu 3 ngày tại chùa Diên Quang là một chương trình tu học căn bản và có định hướng lâu dài giúp quý Phật tử thuần thành và những người mới học đạo có được nền tảng giáo lý vững chắc từ thấp đến cao, ngoài việc củng cố những nhận thức căn bản trong tu tập các Phật tử còn có được lập trường và chánh kiến trong việc áp dụng vào đời của bản thân, các mối quan hệ trong gia đình và nhất là đối với các vấn đề mê tín dị đoan trong xã hội. Đây cũng là chủ đích của ĐĐ. Thích Tâm Quán trưởng BTC khi mở khóa tu này.
 


 

 


Đức Từ