.
.

Ban, Viện TƯ GHPGVN viếng tang Cố HT. Thích Thiện Nguyện


Mặc dù chiều hôm nay, ngày 26/09/2016 (26/08/Bính Thân), ngày thứ 6 tang lễ Cố HT. Thích Thiện Nguyện – UVTT H ĐTS GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN Tp Đà Nẵng, những cơn mưa dai dẳng đã dứt nhưng lòng người vẫn còn xốn xang với nỗi khắc khoải u hoài trước nỗi mất mát lớn lao không gì bù đắp.

Một bước xa Thầy muôn thủa

Giữa đường rẽ lối nghìn thu

Trong nỗi niếm ngơ ngác với nỗi đau khi đối mặt vô thường, BTC Tang lễ và môn đồ pháp quyến vô cùng ấm áp và hạnh phúc khi được cung đón sự hiện diện quý báu của Chư Tôn giáo phẩm Ban thường trực HĐTS – VP 2 TƯ GHPGVN do Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS GHPGVN làm trưởng đoàn đã vì tình linh sơn cao cả quang lâm phúng viếng và gia tâm cầu nguyện Cố Hòa thượng Tân viên tịch.

Tháp tùng cùng Ban thường trực HĐTS – VP 2 TƯ GHPGVN có các phái đoàn Ban Tăng sự TƯ, Ban Giáo dục Tăng Ni TƯ, Ban Hoằng pháp TƯ, Ban nghi lễ TƯ, Ban pháp chế TƯ, Ban Kinh tế tài chính TƯ, Ban kiểm soát TƯ, BTS GHPGVN Tp Hồ Chí Minh, BTS GHPGVN tỉnh An Giang, BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương, tỉnh Long An, Báo Giác Ngộ.

Dẫn đầu các phái đoàn là HT. Thích Thiện Pháp – Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Tăng sự TƯ; HT. Thích Giác Toàn – Phó chủ tịch HĐTS, Phó trưởng ban TT Ban GDTN TƯ GHPGVN; HT. Thích Bảo Nghiêm – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN; HT. Thích Thiện Tánh – Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng ban kiểm soát TƯ, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN Tp Hồ Chí Minh; HT. Thích Thiện Đức – UVTT HĐTS, Phó trưởng ban kiểm soát TƯ, Phó Trưởng BTS GHPGVN Tp Hồ Chí Minh; TT. Thích Thiện Thống – Phó tổng thư ký, Chánh văn phòng 2 TƯ GH, Phó Trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh An Giang; TT. Thích Huệ Thông – UV Thư ký HĐTS, Phó văn phòng 2 TƯ GH, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương; HT. Thích Tấn Đạt – UVTT HĐTS, Phó văn phòng 2 TƯ GH, Phó trưởng ban TT Ban hoằng pháp TƯ GHPGVN; HT. Thích Giác Liêm – UV HĐTS, Phó văn phòng 2 TƯ GH, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Nghi lễ TƯ GHPGVN; HT. Thích Minh Thiện – UV HĐTS, Phó trưởng ban Hoằng pháp TƯ, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Long An; TT. Thích Giác Trí – UV HĐTS, Phó trưởng ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN; TT. Thích Phước Nghiêm – UV HĐTS, Phó trưởng ban HDPT TƯ; TT. Thích Phước Nguyên – UVTT HĐTS, Phó trưởng ban Kinh tế tài chính TƯ cùng Chư Tôn đức tháp tùng phái đoàn.

Sau lễ dâng hương, chia buồn cùng BTS GHPGVN Tp Đà Nẵng và môn đồ pháp quyến, thọ tang và nhiễu kim quan, Chư Tôn đức đã ghi vào sổ tang tỏ lòng kính tiếc trước sự mất mát của Phật giáo đồ Đà Nẵng.

Sau đây là những hình ảnh ghi nhận:

Ban TTTT GHPGVN TP. Đà Nẵng