.
.

84000 Và Sứ Mệnh Biên Dịch Lời Đức Phật


Dịch Lời Đức Phật – với sứ mệnh “dịch tất cả những lời dạy của Đức Phật thành các ngôn ngữ hiện đại để khiến chúng tiếp cận được tất cả mọi người” – đã công bố hai phát triển mới liên quan đến mục đích này: ra mắt một trang trực tuyến “phòng đọc nghệ thuật” và “xuất bản mười kinh sách Phật giáo Tây Tạng mới được dịch thuật”.

31-h01

Về Phòng đọc, 84000 cho biết:

“Phòng đọc tương thích với Text Encoding Initiative (TEI), một tiêu chuẩn quốc tế được sử dụng bởi các thư viện, bảo tàng, nhà xuất bản và các học giả để mã hóa văn bản kĩ thuật số và để biên dịch một cách có hệ thống thông tin văn bản quan trọng”.

Những bản kinh mới được biên dịch dành cho tất cả mọi người, được trích xuất bằng một định dạng dễ sử dụng với truy cập tương tác, chú giải và và ghi chú sâu rộng.

Video bên dưới do 84000 thực hiện để giải thích sứ mệnh và công việc của họ.

84000 là một sáng kiến phi lợi nhuận toàn cầu nhằm biên dịch những lời nói của Đức Phật và giúp mọi người có thể tiếp cận chúng.

Dân Nguyễn

(Dịch từ Lion’s Roar)

Theo Pháp bảo