.
.

Lạt Ma Panchen: Đại Hội Đảng Có Lợi Cho Phật Giáo


Lạt ma Panchen 11 phát biểu rằng, Đại hội 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đem đến nhiều thuận lợi cho Phật giáo, ông đồng thời kêu gọi Phật tử gắn bó với quê hương.

Nov-17-B09-H01
Đại hội lần thứ 19 của Đảng cộng sản Trung Quốc. (Nguồn: Xinhua)

Lạt ma Panchen Bainqen Erdini Qoigyijabu phát biểu tại lễ khai mạc buổi hội đàm về dịch thuật kinh điển Phật giáo ở Bắc Kinh hôm thứ hai, ngày 6/11/2017, rằng bài phát biểu “Những suy nghĩ về Chủ nghĩa xã hội đối với các đặc trưng Trung Hoa cho một kỷ nguyên mới” của Tập Cận Bình có thể là một thứ ánh sáng dẫn đường cho Phật giáo trong việc áp dụng chủ nghĩa xã hội với những đặc trưng mang tính Trung Quốc và tiếp tục phát triển.

Chú dịch kinh điển Phật giáo cũng bao gồm việc củng cố những thành tựu, tôn trọng các truyền thống của kinh sách, nhận thức sự phát triển và nhu cầu của các khu vực ở Tây Tạng cũng như toàn bộ Trung Hoa, Lạt ma Panchen phát biểu.

Lạt ma Panchen nói, Phật tử cần gắn bó với quốc gia, với cuộc sống, với cha mẹ, với Tam Tạng – Phật, Pháp, Tăng – và trở lại cống hiến cho đất nước và cuộc sống.

Chú dịch kinh sách còn liên quan đến việc “tìm tòi và phát triển những ích lợi cho hòa hợp xã hội, phát triển, sức khỏe và văn minh trong các kinh điển, đạo đức và văn hóa tôn giáo”, Lạt ma Panchen cho biết.

Lạt ma Panchen hiện là phó chủ tịch Giáo hội Phật giáo Trung Quốc và giữ nhiều vị trí quan trọng khác trong hệ thống chính trị Trung Quốc.

Dân Nguyễn (Dịch từ Global Times)