.
.

TƯGH ra thông tư về sinh hoạt Giáo hội năm 2016


Theo đó, thông tư nêu rõ, căn cứ chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VII (2012 – 2017) của GHPGVN; Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ.HĐTS ngày 14/01/2016 Hội nghị kỳ 4 Khóa VII Trung ương GHPGVN; Căn cứ chương trình hoạt động Phật sự năm 2016 của GHPGVN.

Để công tác Phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam được triển khai, thực hiện một cách đồng bộ và có hiệu quả, nhất là công tác tổ chức Đại lễ Phật đản, An cư kiết hạ PL.2560, lễ Kỷ niệm 35 năm thành lập GHPGVN, Đại hội Phật giáo cấp cơ sở cũng như tỉnh thành trực thuộc trung ương  được tốt đẹp, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức Hội nghị sinh hoạt Giáo hội như sau:

A. Tại các tỉnh, thành Phật giáo phía Bắc:

+ Thời gian Hội nghị sinh hoạt Giáo hội tại phía Bắc do Văn phòng 1 Trung ương Giáo hội tổ chức (đã tổ chức ngày 8-4-2016).

B. Tại các tỉnh, thành Phật giáo phía Nam:

1. Thời gian: 01 ngày, từ 08 giờ đến 17 giờ, ngày 10-5-2016 (nhằm ngày 4-4-Bính Thân).

2. Địa điểm: Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội – thiền viện Quảng Đức, 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, quận 3, TP.Hồ Chí Minh.

3. Thành phần tham dự: Dự kiến khoảng 350 đại biểu

a. Ban, Viện Trung ương tại phía Nam:

-Ban, Viện Trung ương Giáo hội: 05 đại biểu/Ban, Viện (đặc biệt, Ban Hoằng pháp: 20 đại biểu).

-Phân ban Ni giới Trung ương: 05 đại biểu.

b. Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phía Nam:    

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố: 07 đại biểu (Trưởng hoặc Phó ban Thường trực; Chánh, Phó Thư ký Ban Trị sự, Ban Hoằng pháp, Ban Tăng sự, Ban Pháp chế, Ban Kiểm soát).

4. Nội dung sinh hoạt:

a. Ban Thư ký báo cáo tóm tắt công tác 6 tháng đầu năm 2016; Triển khai, điều chỉnh công tác tổ chức Đại hội Phật giáo cấp cơ sở và tỉnh thành; tổ chức Đại lễ Phật đản, An cư kiết hạ PL.2560; Dự thảo kế hoạch tổ chức Đại lễ Kỷ niệm 35 năm thành lập GHPGVN (07-11-1981 – 07-11-2016).

b. Ban Tôn giáo Chính phủ triển khai các qui định của Pháp luật;

c. Ban Tăng sự, Ban Kiểm soát, Ban Pháp chế Trung ương triển khai một số vấn đề liên quan đến sinh hoạt, tu học của Tăng Ni, Tự viện.

d. Ban Hoằng pháp Trung ương triển, Ban Văn hóa, Ban Nghi lễ Trung ương triển khai một số công tác có liên quan.

5. Phương thức thực hiện:

– Quý Ban gởi danh sách các thành viên tham dự Hội nghị sinh hoạt Giáo hội về Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội.

– Thời gian gởi danh sách chậm nhất là ngày 04-5-2016

Email: [email protected]

Để công tác tổ chức Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2016 được thành công tốt đẹp, góp phần thực hiện hữu hiệu chương trình hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ VII, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN kính đề nghị quý Ban thực hiện nội dung Thông tư này.

P.V