.
.

Trung ương GH viếng tang cố HT. Thích Minh Tuấn


Trưởng lão Hòa Thượng THÍCH MINH TUẤN

Thành viên Hội Đồng Chứng Minh GHPGVN

Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tp. Đà Nẵng

Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN quận Liên Chiểu

Nguyên Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tp. Đà Nẵng

Nguyên Ủy viên UBMTTQVN thành phố Đà Nẵng

Nguyên Hiệu trưởng Trường Trung học Bồ Đề Đà Nẵng

Viện chủ Thiền Viện Bồ Đề, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu

Do niên cao lạp trưởng, Hòa thượng đã thâu thần viên tịch vào lúc 09 giờ 15 phút ngày 21 tháng 01 năm 2016 (nhằm ngày 12 tháng 12 năm Ất Mùi) tại Thiền Viện Bồ Đề, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, tp. Đà Nẵng.

* Trụ thế: 82 năm * Hạ lạp: 61 năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban TTTT GHPGVN TP. Đà Nẵng