.
.

TP.HCM: Thông báo về Đại Giới đàn Trí Tịnh


HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP thay mặt Ban Thường trực BTS GHPGVN TP đã ấn ký thông báo số 056/TB/BTS, ngày 10-3-2018, thông báo tổ chức Đại giới đàn Trí Tịnh PL.2561- DL.2018 của GHPGVN TP.HCM.


Thông báo gởi đến chư tôn đức BTS GHPGVN, BTS GHPGVN 24 quận huyện, Hội đồng Điều hành HVPGVN, Ban Điều hành lớp Cao – Trung cấp giảng sư, Ban Giám hiệu Trường trung cấp Phật học, Ban Chủ nhiệm các Lớp sơ cấp Phật học, chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện TP.HCM.

Thông báo nêu rõ: Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ IX (2017-2022) và chương trình hoạt động Phật sự năm 2018 của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.Hồ Chí Minh. Căn cứ điều 31-36 chương VII nội quy Ban Tăng sự Trung ương quy định về việc tổ chức Đại giới đàn.

Thực hiện tinh thần phiên họp, ngày 26-2-2018, của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Hồ Chí Minh về việc triển khai công tác tổ chức Đại giới đàn Trí Tịnh PL.2561 – DL.2018 của GHPGVN thành phố.

Nhằm tạo điều kiện cho Tăng Ni thành phố có đầy đủ Giới pháp trong việc tu học theo Luật Phật chế định, để trang nghiêm tự thân, trang nghiêm Giáo hội; Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM sẽ tiến hành tổ chức Đại Giới đàn “Trí Tịnh” từ ngày 7 đến 12-5-2018 (22 – 27-3-Mậu Tuất)

Nay, Ban Trị sự GHPGVN TP.Hồ Chí Minh trân trọng thông báo đến chư tôn đức giáo phẩm, quý ban, ngành, viện… được tri tường để phổ biến đến các Tăng Ni, tự viện nhằm hướng dẫn giới tử ôn tập Kinh – Luật – Luận và thiết lập hồ sơ xin thọ giới.

A. Điều kiện thọ giới:

1. Giới tử phải có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn (KT3) tại TP.HCM.

2. Giới tử không có hộ khẩu tại thành phố, nhưng là Tăng Ni sinh tại các Viện/Trường/Lớp Phật học tại thành phố; hồ sơ thọ giới do Viện/Trường tiếp nhận (phải có ý kiến của Bổn sư, nếu Bổn sư viên tịch thì phải có ý kiến của Y chỉ sư) và chuyển về Văn phòng Ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM, từ ngày 2 – 10-4-2018 (17 – 25-2-Mậu Tuất).

3. Giới tử không có hộ khẩu, không là Tăng Ni sinh tại thành phố; nếu có nhu cầu thọ giới phải được sự giới thiệu của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh/thành (nơi giới tử tu học), và ý kiến đồng thuận của Bổn sư, nếu Bổn sư viên tịch thì phải có ý kiến đồng thuận của Y chỉ sư.

4. Giới tử xin thọ giới Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni phải hội đủ các quy định theo Điều 34, Chương VII – Nội quy Ban Tăng sự Trung ương:

a. Tuổi đời từ 20 đến 60 tuổi (tính theo khai sanh).

b. Không vi phạm Pháp luật Nhà nước.

c. Các căn đầy đủ, không mắc bệnh truyền nhiễm và bệnh tâm thần.

d. Đã thọ giới Sa-di (Tăng), Thức-xoa-ma-na (Ni) ít nhất là 02 năm và đã được Trung ương GHPGVN cấp Chứng điệp thọ giới.

e. Có trình độ Trung cấp Phật học, phổ thông Trung học hoặc tương đương đối với các giới tử có tuổi đời dưới 30.

f. Phải thuộc 4 quyển Luật Trường Hàng và nắm vững kiến thức của 04 quyển đầu bộ Phật học Phổ thông.

g. Phải trúng tuyển kỳ khảo hạch của Đàn giới.

5. Giới tử xin thọ giới Sa-di, Sa-di-ni, phải hội đủ các quy định theo Điều 35, Chương VII – Nội quy Ban Tăng sự Trung ương:

a. Tuổi đời từ 16 tuổi trở lên (tính theo khai sinh).

b. Không vi phạm Pháp luật Nhà nước.

c. Các căn đầy đủ, không mắc bệnh truyền nhiễm và bệnh tâm thần.

d. Đã tu học ít nhất là 2 năm, tính từ ngày cấp giấy Chứng nhận xuất gia.

e. Đã tốt nghiệp phổ thông cơ sở, Sơ cấp Phật học hoặc tương đương đối với các giới tử có tuổi đời dưới 30.

f. Phải thuộc 02 thời công phu và nắm vững kiến thức của 2 quyển đầu bộ Phật học Phổ thông (hoặc phải thuộc các nghi thức tụng niệm của Hệ phái).

g. Phải trúng tuyển kỳ khảo hạch của Đàn giới.

6. Giới tử xin thọ giới Thức-xoa-ma-na  phải hội đủ các quy định theo khoản b Điều 35, Chương VII – Nội quy Ban Tăng sự Trung ương:

a. Tuổi đời từ 18 đến 60 tuổi (tính theo khai sinh).

b. Không vi phạm Pháp luật Nhà nước.

c. Các căn đầy đủ, không mắc bệnh truyền nhiễm và bệnh tâm thần.

d. Đã thọ giới Sa di Ni ít nhất là 02 năm.

e. Đã tốt nghiệp phổ thông cơ sở, Sơ cấp Phật học hoặc tương đương đối với các giới tử có tuổi đời dưới 30. .

f. Phải thuộc 02 thời công phu và nắm vững kiến thức của 2 quyển đầu bộ Phật học phổ thông (hoặc phải thuộc các nghi thức tụng niệm của Hệ phái).

g. Phải trúng tuyển kỳ khảo hạch của Đàn giới.

B. Hồ sơ thọ giới

1. Đơn xin Thọ giới (theo mẫu quy định của BTS/GHPGVN TP.HCM).

2. Sơ yếu lý lịch (theo mẫu quy định của BTS/GHPGVN TP.HCM) có xác nhận mới nhất của Chính quyền địa phương.

3. Bản photo (có thị thực) giấy Chứng nhận Xuất gia (nếu thọ Sa di, Sa di Ni).

4. Bản photo (có thị thực) Chứng điệp thọ giới Sa di, Thức xoa do Trung ương Giáo hội cấp (nếu thọ giới Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni).

5. Bản photo (có thị thực) Chứng điệp thọ giới Sa di Ni do Trung ương Giáo hội cấp (nếu thọ giới Thức xoa ma na).

6. Bản photo (có thị thực) Chứng chỉ hoặc Văn bằng cao nhất về Phật học và thế học.

7. Giấy khám sức khỏe.

8. 03 ảnh 2×3 (Ảnh chụp không quá 6 tháng, chụp chính diện, nền trắng).

Ban Trị sự GHPGVN TP.Hồ Chí Minh kính đề nghị Ban Trị sự GHPGVN 24 quận/huyện, Hội đồng Điều hành HVPGVN tại TP.HCM, Ban Điều hành lớp Cao/Trung cấp giảng sư, Ban Giám hiệu Trường Cao/Trung cấp Phật học, Ban Chủ nhiệm các Lớp Sơ cấp Phật học, chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các cơ sở Tự viện phổ biến, triển khai, và hướng dẫn rõ cho Giới tử được biết về thủ tục đăng ký thọ giới.

Hồ sơ xin thọ giới hoàn toàn miễn phí, Giới tử có thể in hồ sơ thọ giới từ trang web của GHPGVN TP.HCM (www.phatgiaotphcm.vn) hoặc nhận trực tiếp tại văn phòng Ban Tăng sự GHPGVN TP. HCM (Việt Nam Quốc Tự – số 242-244 đường 3/2, P.12, Quận10, TP.HCM) vào giờ làm việc từ ngày 12-3-2018 (25-1-Mậu Tuất) đến hết ngày 31-3-2018 (15-2-Mậu Tuất).

Sau khi hoàn tất, hồ sơ nộp tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN quận/huyện (Trưởng ban Tăng sự PG quận/huyện tiếp nhận). Quý Ban Trị sự GHPGVN quận/huyện chịu trách nhiệm xem xét và hoàn chỉnh hồ sơ đầy đủ theo yêu cầu của thông báo này (mỗi hồ sơ được để trong túi hồ sơ do Ban Tổ chức quy định; quý Ban Trị sự Phật giáo quận/huyện, Lãnh đạo các Viện/Trường/Lớp Phật học có trách nhiệm liên hệ văn phòng Ban Tăng sự PG thành phố để nhận túi hồ sơ.

Sau khi tổng hợp hồ sơ xong, đề nghị quý Ban Trị sự GHPGVN quận/huyện lập danh sách (theo mẫu) và đem hồ sơ đến nộp tại Văn phòng Ban Tăng sự GHPGVN TP.Hồ Chí Minh. Văn phòng Ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM chỉ nhận hồ sơ xin thọ giới trực tiếp từ quý Ban Trị sự GHPGVN quận/huyện, lãnh đạo các Viện/Trường/Lớp Phật học chuyển đến; không nhận hồ sơ cá nhân tự nộp (trừ những trường hợp các hồ sơ ngoài thành phố). Văn phòng Ban Tăng sự GHPGVN thành phố sẽ tiếp nhận hồ sơ thọ giới trong giờ hành chánh (từ 7 giờ30 đến 10giờ 30) từ ngày 2 – 10-4-2018 (nhằm 17 – 25-2-Mậu Tuất).

Thông báo cũng cho biết, vì tương lai Đạo pháp, mạng mạch của Tăng già, lợi lạc quần sanh và lợi ích xã hội, kính đề nghị quý Ban quan tâm thực hiện có kết quả nội dung thông báo này.

H.Diệu

Bạn đọc tải các mẫu đơn xin thọ giới bên dưới: