.
.

Bình Định: Cư sĩ Phật tử tổ chức hiệp kỵ, cầu siêu


Ngày 30-8, tại chùa Tỉnh hội, TP.Quy Nhơn, Phân ban Cư sĩ Phật tử tỉnh Bình Định thành kính thiết lập đàn tràng hiệp kỵ cầu siêu cửu huyền thất tổ, đa sanh phụ mẫu, bách tánh chư hương linh hội viên và thân linh hội viên quá vãng.

DSC09493.JPG
Phật tử tác bạch cung thỉnh chư tôn đức

Quang lâm chứng minh hộ niệm có HT.Thích Trí Giác, Phó ban Nghi lễ T.Ư, Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Bình Định; HT.Thích Nguyên Huệ, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Bình Định cùng chư tôn đức trụ trì các chùa TP.Quy Nhơn.

Trước Đạo tràng trang nghiêm, đạo hữu Ngọc Sáng Võ Văn Minh, Trưởng Phân ban CSPT tỉnh cung kính dâng lời tát bạch cảm niệm ân đức của chư tôn giáo phẩm, chư tôn thiền đức luôn quan tâm giáo huấn và sách tấn cư sĩ Phật tử trên bước đường tu tập.

Hôm nay, mùa Vu lan – Báo hiếu, để nêu cao tinh thần uống nước nhớ nguồn, biết trọng ơn nghĩa và báo đáp ơn nghĩa, Phân Ban CSPT chúng con vâng lời Phật dạy và noi gương Đức Mục Kiền Liên thiết lập đàn tràng, thành tâm cung thỉnh chư tôn đức quang lâm chứng minh hộ niệm cho chư hương linh cửu huyền thất tổ, đa sanh phụ mẫu, bách tánh chư tiên hương linh và chư hương linh hội viên quá vãng được trương thừa Tam Bảo lực, thính pháp văn kinh, siêu sanh Tịnh độ.

DSC09518.JPG
Chư Hòa thượng niêm hương chư hương linh

HT.Thích Nguyên Huệ tán dương tinh thần tri ân và báo ân của Phân ban CSPT tỉnh được thể hiện qua không khí trang nghiêm của buổi lễ và lòng thành kính của chư thiện tín Phật tử, đây là năng lượng quyết định lễ hiệp kỵ cầu siêu được thành tựu viên mãn.

Hòa thượng dạy, tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật, cùng cực điều thiện không gì hơn là chí hiếu, cùng cực điều ác không gì hơn là bất hiếu. Hòa thượng mong muốn cư sĩ Phật tử tỉnh nhà luôn đoàn kết hòa hợp, tinh tấn tu tập để xứng đáng là những cận sự nam, cận sự nữ hộ trì và xiển dương Phật pháp.

Toàn thể Phật tử vô cùng tri ân và y giáo phụng hành lời giáo huấn của Hòa thượng. Đại đức Công văn thành tâm kiền thỉnh chư Hòa thượng quang lâm Phật tiền niêm hương bạch Phật khai đàn.

DSC09545.JPG
Cư sĩ, Phật tử niêm hương tưởng niệm

Buổi Lễ diễn ra trong không khí long trọng thiêng liêng cùng với tất cả tấm lòng thành kính của 7 chúng cư sĩ Phật tử TP.Quy Nhơn và các huyện, thị xã trong tỉnh.

Buổi chiều, Thượng tọa gia trì cùng chư tôn đức Kinh sư quang lâm đăng đàn chẩn thí âm linh cô hồn, nguyện cầu Quốc thái dân an, âm siêu dương thới.

PG.Bình Định